Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címet kapott az Igali Batthyány Károly Általános Iskola
2017. április 7.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkársága az Igali Batthyány Károly Általános Iskola pályázatát méltónak találta a Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola cím odaítélésére, melyre ünnepélyes keretek között 2017. április 6-án került sor.


A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Keszthelyi Nikoletta, a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár, Csongrádi Natália, titkársági munkatárs, A Kaposvári Tankerületi Központ részéről Frányó Zsolt és Balatincz Mónika tanügy- igazgatási referensek, Obbás Gyula, Igal város polgármestere és Gellért Attila Igal város alpolgármestere.

A program egy olyan komplex rendezvénysorozat létrehozása, mely szemléletformáló és rávilágít a fogyasztói tudatosság, a fogyasztóvédelem és a tudatos vásárlás fontosságára.

Évek óta megvalósuló iskolai programjaink:

· Minden tanévben szervezünk friss levegőn eltöltött programokat, kirándulásokat.

· Hagyománya van a Pedagógiai Programban is szereplő Egészséghét rendezvényének, melyen még kiemeltebben alakítjuk ki tanulóinkban az egészséges életmód és a környezetvédelem fontosságát, kiemelkedő szerepét.

· Tanévenként ősszel és tavasszal papírgyűjtéssel hívjuk fel tanulóink figyelmét az újrahasznosítás jelentőségére.

· Folyamatosan gyűjtjük az elemeket. A veszélyes hulladékot rendszeresen elszállíttatjuk.

· Évente szervezünk természet közeli sporttábort, ahol a természet közelségével ismerkedhetnek tanulóink. A gyakorlatban alkalmazhatják az elméletben megszerezett tudást.

· Évek óta működik környezetvédelmi szakkörünk, ami lehetséges megoldást kínál a környezetvédelem iránt elkötelezett, környezettudatos magatartás formálására.

· Víz és Föld napja alkalmából vetélkedőket, kiállításokat rendezünk.

· Az elmúlt tanévben részt vettünk a Kézmosás oktatásának Guiness világrekord kísérletének megdöntésében.

· Gyerekek és szülők bevonásával „Ősszel érik” kiállítást tartunk.

· Tanulóink ellátogatnak az Igal Szolgáltató Kft. által a helyi gyógyvízzel környezetbarát módon üzemeltetett fóliasátrakhoz

· Fogyasztóvédelemmel és környezetvédelemmel kapcsolatos tananyagokat beépítjük a különböző órák tartalmába

· Az újrahasznosított anyagokból divatbemutatót tartunk.

· Pénzügyi témahéten, a tanulók új ismeretekkel gazdagodnak.

· Az alsósaink Ökoszínházi előadást nézhettek meg.

· Nagy érdeklődés kísérte mobil planetáriumi helyi vetítéseit.

· Nagy gondot fordítunk a felelős internet és közösségi média használatára


Programok, melyeket szeretnénk megvalósítani:

· Helyi fogyasztóvédelmi vetélkedő megszervezése

· Tanulóinknak fogyasztóvédelmi előadások, hogy a fogyasztóvédelem mindennapi életük során betöltött szerepével ismerkedhessenek meg.

2016. óta Ökoiskola címmel rendelkezünk, ami azt mutatja, hogy már eddig is kiemelten fontosnak tartottuk a környezettudatos magatartás kialakítását és külön figyelmet fordítottunk a környezetvédelemre.

A műsort az iskola furulyásai és énekkara tették ünnepélyessé!
Keresés
Webkamera
Webcam
Időjárás
Hirdetés
Pek-Snack Kft.