Hirdetmény - Lakossági fórum (2.kör) - Települési arculati kézikönyvvel kapcsolatban
2021. február 16.
IGALVÁROS TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI RENDELET ELKÉSZÍTÉSÉNEK ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ ANYAGÁVAL KAPCSOLATBAN

Értesítem a tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Igal Város Önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírásainak eleget téve településképi arculati kézikönyvét módosítja, valamint településkép-védelmi rendeletét elkészíti.

A vészhelyzet kihirdetéséről szóló 546/2020. (XII.2.) Korm. rendelettel – a vészhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról - kihirdetett rendelkezés értelmében az önkormányzat kizárólag elektronikus úton folytatja le településképi arculati kézikönyvének módosítását és településkép-védelmi rendelet tervezetéhez szükséges partnerségi egyeztetését.

Igal Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi arculati kézikönyvének és a településkép-védelmi rendelet készítéssel összefüggő partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 10/2017. (IX.11.) számú rendelete1.§ szerinti Partnerek az eljárások előzetes tájékoztatási szakaszában javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak.

A településképi arculati kézikönyv módosításához és a településkép-védelmi rendeletelkészítéséhez a hatályban lévő, illetve tervezett kézikönyv és rendelet letölthető az önkormányzat honlapjáról www.igal.hu.

Észrevétellel, véleménnyel az alábbi ún. Partnerek élhetnek:Igal városlakossága, az igali ingatlantulajdonosok, továbbá a véleményezési eljárásba esetenként meghívott civil- és gazdálkodó szervezetek; vallási közösségek, intézmények és magánszemélyek, továbbá az illetékes építésügyi hatóság.

A véleménynyilvánítás határideje: 2021.február 16-tól– március 2-ig(az önkormányzati honlapon történő közzétételtől számított 15 nap)

Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben a polgármesterhez címzett, írásban postai és elektronikus úton benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

A másik file letölthető az alábbi linkről:
http://www.igal.hu/media/dokumentum/files/IgalTKRtervezet20210204.pdf

E-mail cím: igal@somogy.hu

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!
Igal, 2021. február 16.

Obbás Gyula
Polgármester
Letölthető fájlok:
Keresés
Webkamera
Webcam
Hirdetés
Pek-Snack Kft.