Állásajánlat - 2 fő óvodapedagógus (Igal) és 1 fő tagóvoda vezető (Somogyszil)
2021. június 7.
Az Igali Margaréta Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 2 fő Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Somogy megye, 7275 Igal, Szent István utca 118.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvodapedagógus feladatait a Nemzeti Köznevelésről szóló CXC. törvényben, az Óvodai nevelés országos alapprogramjában meghatározottak szerint, a helyi pedagógiai programnak megfelelően, munkaköri leírás alapján felelősségteljesen látja el. Az óvodapedagógusi feladatok ellátása: pedagógiai-, szakmai feladatok; tanügy igazgatási adminisztratív teendők, egyéb feladatok a teljes munkaidő kitöltése alatt a gyermekek, csoport és intézmény érdekében.
Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Főiskola, Óvodapedagógus,
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Főiskola, Óvodapedagógus,

Elvárt kompetenciák:
Gyermekszeretet, empátia, igényes és önálló munkavégzés, közösségi szellem, szakmai elhivatottság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagát az eljárásban érintettek megismerhetik, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cserné Fehér Mária nyújt,
a +3682573068 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Igali Margaréta Óvoda címére történő megküldésével (7275 Igal, Szent István utca 118. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 146/2021 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő Óvodapedagógus.

Elektronikus úton Cserné Fehér Mária részére az igalovoda@kapos-net.hu">igalovoda@kapos-net.hu e-mail címen keresztül
Személyesen: Cserné Fehér Mária, Somogy megye, 7275 Igal, Szent István utca 118.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Igal város honlapja

________________________________________________________________________________


Az Igali Margaréta Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Igali Margaréta Óvoda Somogyszili Tagóvodában Tagóvoda-vezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. 08. 16-tól 2026. 08. 15-ig-ig szól.
A munkavégzés helye: Somogy megye, 7276 Somogyszil, Szabadság utca 14.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladattal járó tevékenység heti 26 kötelező óraszámban, tagóvoda-vezetői feladatok ellátása az SZMSZ, és a munkaköri leírás alapján. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek megfelelve az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, továbbá az óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, Óvodapedagógus, vezető óvodapedagógus/közoktatás vezetői szakvizsga,
• Óvodapedagógusi és óvodavezetési szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, Közoktatás vezetői szakvizsga,
• Óvodapedagógusi és óvodavezetési szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
• Óvodapedagógusi munkakörben eltöltött 5 év tapasztalat, tagóvoda-vezetői tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Önéletrajz; Erkölcsi bizonyítvány; diplomák másolata; Szakmai és vezetői program; Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cserné Fehér Mária nyújt, a +3682573068 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Igali Margaréta Óvoda címére történő megküldésével (7275 Igal, Szent István utca 118. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 145/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
• Elektronikus úton Cserné Fehér Mária részére a igalovoda@kapos-net.hu">igalovoda@kapos-net.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Cserné Fehér Mária, Somogy megye, 7275 Igal, Szent István utca 118.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Igal város és Somogyszil község honlapja


Keresés
Webkamera
Webcam
Hirdetés
Pek-Snack Kft.