Felhívás - Adománygyűjtésre
2022. március 1.
Tisztelt lakosság! Köztudomásul, hogy a napokban kirobbant orosz-ukrán fegyveres konfliktus miatt nagyon sok ukrán, és ukrajnai magyar honfitársunk kényszerült otthonaik elhagyására; sokan gyermekeikkel, hozzátartozóikkal indultak útnak. Gondolom, értesülnek arról, hogy a határmenti befogadóhelyek folyamatosan telnek a menekültekkel, őket azonban ellátni szállással, élelemmel nem kis költség. Éppen ezért, ezúton tisztelettel kérjük az igaliakat, hogy adományozzanak száraz, hidegélelmet (pl.: liszt, cukor, konzerv, száraztészta stb.) tisztálkodó szereket (pl.: wc papír, papírtörlő, folyékony szappan), valamint női-, és gyermekruhákat, takarókat, persze olyan minőségben, amit jó szívvel tudunk odaadni embertársainknak használatra.

Az adományokat, kérjük, a Művelődési Házba (nyitva tartás: 08:00-16:00 óráig) szíveskedjenek eljuttatni, lehetőleg dobozolva, rendszerezve.

Aki pénzadományt szeretne eljuttatni a menekült rászorulók számára, azt a következő számlaszámra teheti meg:
50431245-10003468

Az utalást szíveskedjenek 2022. március 10-ig megtenni, ezt követően fogjuk továbbítani a rászorulók részére.

Várjuk szíves adakozásukat a jó ügy érdekében.

Köszönettel:

Obbás Gyula
polgármester
Március 15-ei Ünnepi hétvége az Igali-Gyógyfürdőben
2022. február 18.
Töltődjön fel az ünnepi hétvégén is Igalban, Somogy megye egyetlen minősített gyógyhelyén, ahol a fürdőzés mellett igazi tavaszi kényeztetésben és izgalmas programokban lehet része! Dőljön hátra Európa egyik legjobb gyógyvizében és élvezze programjainkat a medencékből! Fürdőnk idén ünnepli megnyitásának 60. évfordulóját, ünnepeljen Ön is Velünk!

Ünnepi nyitva tartás (2022. március 12-15.)
Minden nap: 9:00 - 18:00 óráig


PROGRAMOK:

2022. március 13. (vasárnap)

14:00 - 17:00 óráig Retro Disco (Dj. Ábel) a külső termál medencéknél

15:00 órakor SZTÁRVENDÉG: ZALATNAY SAROLTA

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy ezen a napon (március 13-án) kezelőlappal érkező vendégeket nem tudunk fogadni. Megértésüket köszönjük!

A programváltozás jogát fenntartjuk!
Tájékoztatás a helyi iparűzési adóval kapcsolatos 2022. január 1. napjától hatályos változásokról
2022. január 31.
Az adóalanyok 2021. január 1-jétől nem az önkormányzati, hanem kizárólag az állami adóhatóságon keresztül kötelesek benyújtani helyi iparűzési adóbevallásukat.
Az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását, illetve az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adóhatóság határkörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával teljesítheti.
Az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétételre került a 2022. évben kezdődő adóévi helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallás nyomtatvány.

Ezzel egyidejűleg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) honlapján közreadta a 22HIPAK helyi iparűzési adó nyomtatványt.

A 22HIPAK jelű bevallás nyomtatványképén az előző évi bevalláshoz (21HIPA) képest több jelentős változás is történt, amely mind a nyomtatvány struktúráját, mind pedig a működését is érinti.

A HIPA nyomtatványon (a 21HIPA nyomtatvánnyal bezárólag) az adózóknak az adóévben minden érintett önkormányzatra külön nyomtatványt kell benyújtani, míg a 2022. adóévtől kezdődően a 22HIPAK nyomtatvány bevezetésével az adózók minden érintett önkormányzat vonatkozásában egy kötegelt nyomtatványon vallják be az iparűzési adót.

Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany a Pénzügyminisztérium honlapján közzétett iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint a kormányrendeletben meghatározott mikro-, kis- és középvállalkozás (a továbbiakban: KKV) számára a helyi iparűzési adó mértéke a 2021. adóévben legfeljebb 1 százalék, továbbá e vállalkozóknak az egyébként bevallott adóelőleg felét kellett 2021-ben megfizetni.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 2022. január 1. napjától hatályos rendelkezései alapján az 51/L. § - 51/O. §-aiban foglaltak szerint, a Kormány a 2022. évben végződő adóév vonatkozásában is fenntartja a helyi iparűzési adó mértékének egy százalékban történő megállapítását. Erre tekintettel a 2022. évre is fennmarad a KKV adóalanyok részére a helyi iparűzési adóelőlegek 50 százalékkal történő csökkentése és a helyi iparűzési adó egy százalékkal történő megállapítása.

A törvényben foglalt rendelkezések az alábbiak:
• A 2021. évben végződő adóévben azon vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke - az 51/N. §-ra figyelemmel - 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított helyi iparűzési adómérték több, mint 1 százalék.

A rendelkezés - ha az ott meghatározott feltételek a vállalkozó esetén a 2022-ben végződő adóévben fennállnak - alkalmazható a 2022. évben végződő adóévben is.
Annak a naptári évtől eltérő üzleti évet választó mikro-, kis- és középvállalkozásnak, amely a tevékenységét 2021-ben kezdte meg, a fentieket a 2021. évben kezdődő adóévében, valamint a 2022. évben kezdődő adóévében, amennyiben a tevékenységét 2022-ben kezdte meg, a 2022. évben kezdődő adóévében kell alkalmaznia.
- A vállalkozónak a 2022. évben, az adott előleg-fizetési időszakban esedékes, bevallott és a 2022. évben az önkormányzati rendelet szerinti adómértékkel bevallandó iparűzési adóelőleg 50 százalékát kell megfizetni, ha:
• a 2021. április 1-jén hatályos, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (4)-(6) bekezdése szerint nyilatkozatot tett, feltéve, hogy nincs olyan székhelye, telephelye, amelyet e nyilatkozattételt követően hozott létre,
• a fenti feltételnek meg nem felelő vállalkozó 2022. február 25-ig nyilatkozik a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóságnak arról, hogy a 2021. évben végződő adóévben mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősült, vagy a 2022. évben várhatóan mikro-, kis és középvállalkozásnak minősül, valamint - ha azt az Art. 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg - bejelenti a telephelyének címét.
• A meg nem fizetendő előlegrészlet összegével az adóhatóság a mikro-, kis- és középvállalkozás iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

A törvényben foglalt adócsökkentő intézkedések állami támogatásnak minősülnek. A támogatás fentiek szerinti jogi aktusokkal való összeegyeztethetőségének részletszabályait a Htv. 51/N. §-a foglalja magába.
A kedvezményezett vállalkozó csökkentett adóelőleget fizet. Ez – főszabály szerint, az esetek többségében – automatikusan, a 2021. évben megtett nyilatkozat alapján történik.

A feltételeknek megfelelő, azon adóalany esetében, aki/amely a 2021. évben nem nyújtotta be nyilatkozatát, akkor alkalmazható tehát a 2022. évi adóelőleg 50 százalékban történő megfizetése, amennyiben a vállalkozó 2022. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára nyilatkozatot tesz, továbbá – ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg – bejelenti telephelyének címét.

A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be. A nyilatkozatokat az állami adó- és vámhatóság elektronikus úton megküldi a nyilatkozatot tevő vállalkozó székhelye és az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára.

Igal, 2022-01-31

Fülöp László
jegyző
2022. január 31.
Valentin nap alkalmából kényeztető programokkal és kedvezményes csomagajánlattal kedveskedünk a hozzánk ellátogató vendégeknek. Lepje meg Ön is kedvesét egy romantikus fürdőzéssel és élvezzék együtt a fürdőnk nyújtotta wellness szolgáltatásokat!
„Tisztítsuk meg az Országot!” befejeződtek a munkálatok
2021. december 29.
Befejeződtek a munkálatok a „Tisztítsuk meg az országot” elnevezésű pályázat
keretében Igal városa az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által 21 980 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a „Tisztítsuk meg az országot” elnevezésű felhívás keretében. A felhívás célja a Kormány Klíma- és Természetvédelmi Akciótervében foglaltakkal összhangban az illegális hulladéklerakók felszámolása volt. A nyertes pályázat keretében 890 m3 illegálisan elhelyezett hulladék került felszámolásra Igalban, összesen három helyszínt érintve. A város külterületén a 020/6 és 038 helyrajzi számú területeken, míg a belterületen a 1333/8 helyrajzi számú területen volt szükség az illegális hulladéklerakók felszámolására. Az illegális szeméthalmok építési törmelékből és vegyes hulladékból alakultak ki, amelyek lerakása illegális módon valósult meg. A támogatásnak köszönhetően az érintett területek a szeméthalmoktól megtisztításra kerültek, és egyben a tereprendezés is megtörtént.

Az illegális szemét újratermelődése érdekében a pályázat megvalósítása alatt kommunikációs kampány folyt, szórólap, honlap és közösségi média kampány, helyi újság és a gyermekek számára mesefoglalkozás keretében. Emellett az illegális hulladék lerakásának tilalmát jelző táblák is kihelyezésre kerültek, valamint térfigyelő kamerarendszer épült ki az érintett területeken.

Köszönjük az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság támogatását.
Tisztítsuk meg az Országot! projekt I. ütem - megvalósulás
2021. november 30.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. útján az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX.21.) Korm. határozat céljainak megvalósítása érdekében nyilvános pályázati felhívást tett közzé megyei és települési önkormányzatok, egyházi jogi
személyek számára. A Pályázati felhívás célja, hogy a Kormány Klíma- és Természetvédelmi Akciótervében foglaltak alapján sor kerüljön az ország területén elhagyott, vagy jogellenesen elhelyezett hulladék felszámolására.

Igal Város Önkormányzata e felhívásra benyújtott pályázata 21 980 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek köszönhetően Igalon 3 helyszínen (Igal külterület 020/6 hrsz,külterület 038 hrsz, belterület 1333/8 hrsz) felszámolásra került az ott jogellenesen elhelyezett
szemét.
A támogatásnak köszönhetően mintegy 890 m3 illegálisan elhelyezett hulladék került
felszámolásra és elszállításra a város területeiről, amely során az érintett szakaszok megtisztítására is sor került. A pályázatnak köszönhetően az illegális szeméttel elcsúfított területek ismét tiszták lettek, ismételten illeszkednek a tiszta és rendezett városképhez.

A pályázat részeként Igal Város Önkormányzata aktív kommunikációs kampányt folytatott az illegális hulladéklerakás megakadályozása és újratermelődésének elkerülése céljából. A kampány részeként szórólapok kerültek elhelyezésre a város lakóinak postaládáiban, a wwww.igal.hu honlap ismertető és tájékoztató került kihelyezésre, az Igali Hírmondóban és a www.sonline.hu online médiafelületen beszámoló, illetve sajtóközlemény került megjelentetésre, míg a facebook közösségi médiafelületet segítségével a projektismertetés zajlott. A gyermekek számára mesefoglalkozás keretében zajlott a téma iránti érzékenyítés. Emellett figyelemfelhívó táblák kerültek kihelyezésre az érintett területeken, amelyek az illegális szemétlerakás tilalmára hívják fel a figyelmet.

Köszönjük az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság támogatását.

Adventi Programok Igalban
2021. november 29.
Kedves Igaliak! Amennyiben a vírushelyzet engedi, hagyományainkhoz híven az idén is megrendezzük a szokásos Karácsonyi ünnepségünket.
Az ünnepség helye: a Templom tér
Ideje:2021. december 17-én du. 17:00 órai kezdettel.
A rendezvényen fellép a Megarox társulata!

A koncert után minden jelenlévőt vendégül látunk forralt borral, teával, kenyérlángossal és süteménnyel.

Kérjük, amennyiben lehetősége engedi, süteménnyel, borral szíveskedjen a rendezvény sikeréhez hozzájárulni!

A hozzájárulásokat a rendezvény napján (2021.dec.17-én) 15:30-16:45-ig szíveskedjenek a Turistaszállónál (Templom tér) leadni! Élőre is köszönjük adományaikat!
Sok szeretettel várjuk Önöket! Reméljük személyesen is megtisztelik rendezvényünket!

Igal város képviselő-testülete

TOVÁBBI ADVENTI PROGRAMOK:

November 29. (hétfő) 17:00 óra
Adventi koszorú és Kopogtató készítése
(Városi könyvtár)

December 10. (Péntek) 15:00 óra
Kézműves foglalkozás – érdeklődők számára
(Városi könyvtár)

December 11. (szombat) 15:00 óra
Dr. Papp Lajos előadása (Széchenyi díjas szívsebész)
(Arany János Művelődési ház)

December 13. (hétfő) 10:00 óra
Luca napi hangolda
(Arany János Művelődési ház)

December 17. (péntek) 17:00 óra
Városi Karácsonyi Ünnepség
(Templom tér)

December 10-én, 11-én és 17-én kézműves vásár!
(Művelődési ház, Templom tér)

A rendezvények szervezője és fő támogatója Igal Város Önkormányzata!

A programváltozás jogát fenntartjuk!

Meghívó- lakossági pályázatok tájékoztatójára
2021. november 25.
2021. december 8.-án 16 órakor tájékoztatót tartunk az Igali Arany János Művelődési Ház nagytermében a most induló ingyenes lakossági napelem pályázat és fűtési rendszer bemutatására, valamint a megvalósítási kérdések tisztázására.

Témáink:
• Ingyen napelem
• Villanyszámla kinullázása
• Ingyen fűtéskorszerűsítés
• Fűtésszámla kinullázása
• Ingyen hűtés, egész éves légkondicionálás

Miért jó ez nekem, mikor vagyok jogosult, hogyan juthatok hozzá, milyen költségeim és teendőim vannak?

A fenti kérdésekre választ adnak előadóink:

Obbás Gyula
Polgármester

Lendvay Endre
RESPONSUM Kft.

Pártos Balázs
ENERGO ZERO Kft.

Szeretettel várjuk, számítunk a részvételére.
Keresés
Webkamera
Webcam
Hirdetés
Pek-Snack Kft.