A megvalósult fejlesztések - Kálvária

A meglévő kálváriadomb tömörtégla támfala megerősítésre került oly módon, hogy körkörösen 14 stáció került kialakításra a külső oldalon. A stációk vasbeton pillérmagja a támfal tetején lévő elburkolt vasbeton koszorúval összekötve merevíti a téglafalat. Felújításra került továbbá a kálvária bejáratának kétszárnyú kovácsoltvas kapuja. A kapun kívül, kétoldalt két emléktáblát helyeztünk el. Az egyik a kálvária történetét mutatja be, , míg a másik a város történetét. Felújítottuk a kálváriadomb belső téglalépcsőjét, kétoldali támfalával, és fogodzó korlátjával. A lépcsőn felérkezve egy új Barabás téglakő térburkolat készült egy kör alakú teresedéssel, melynek középpontjában a három megújult kőkereszt korpusszal helyezkedik el. Körülötte 4 db pihenőpadot helyeztünk el. A Kálváriadomb zöldterülete, növényzete újraültetésre került. A kálváriadomb csapadékvíz elvezetése oly módon történik, hogy a tégla támfal belső oldalán geotextilbe csomagolt kulékavics szűrőréteg került elhelyezésre, és a külső járdaszint felett 20-30cm-es magasságban a szűrőrétegben drain csővet telepítettünk. A szűrőrétegen át a drain csőbe jutó víz a falba épített, drain csőbe csatlakoztatott vízköpőkön keresztül jut a járdára, és onnan külső vízelvezető árokba.