A megvalósult fejlesztések - Lelkigyakorlatos szálláshely

Az épület tömegformálása, tetőidoma nem változott. A helyiségkapcsolatok a következőképpen módosultak: Az épület bejárata, a belső teraszról nyílik. A bejáraton belépve egy előtérbe jutunk, melyből a déli utcai épületszárny fele haladva, egy étkező-közösségi térbe jutunk, melyből a 2 ágyas kísérői szoba, és egy 1 ágyas akadálymentes szoba nyílik, fürdő helyiségeivel. Az előtérből nyílik a déli épületszárnyban kialakított 4 ágyas háló a fürdő helyiségével. Ez utóbbival azonos kialakítású 4 ágyas háló, és fürdő helyiség található az előtérből nyíló nyugati épületszárnyban, és az előtér folytatását képező folyosóból hasonló két szoba-fürdő blokk nyílik. A nyugati épületszárny északi végén található a meglévővel azonos helyen a padlásfeljáró, és pincelejáró helyiség.

Az épület déli szárnyának meglévő belső válaszfalai elbontásra kerültek, és új válaszfalak épültek. Az utcafronti ablakok helye, és mérete nem változott, a régiekkel azonos geometriájú új nyílászárókat építettünk be. A többi homlokzaton változtak a meglévő nyílászárók, nyíláskiváltásokkal, és meglévő nyílások részbeni befalazásával. A nyugati épületszárny udvar felöli homlokzati teherhordó fala el lett bontva, és a nyitott tornác beépítésre került. A meglévő válaszfalak ebben az épületszárnyban is elbontásra kerültek, és a tervezett helyen történő új válaszfalak készültek.

A fedélszerkezet az utcai szárnyon megmaradt és újralécezés után cserépfedést kapott, míg a nyugati épületszárnyon új fedélszerkezet készült, cserépfedéssel.