Jelképek

Igal jelképei

1769-ben, amikor a mezővárosi és vásártartási joga megerősítést nyert Igalnak, már használtak pecsétet. Ennek képmezőjében korona, szablyát tartó kar és hatágú csillag szerepel. A páncélos kard hajdu jelkép, amely a későbbi címerekben is szerepel némi változtatással. Ezt a jelképet a hajdu kiváltságot elnyert települések használhatták a címerükben. Az első pecsét képei még nincsenek pajzsra helyezve. Igal akkor kezdett címeres pecsétet használni, miután megerősítették mezővárosi jogállását.

1770-től előforduló iratokon már a címeres pecsét található, ahol a kerektalpú címerpajzsban a páncélos kar vörös-ezüst színű zászlót tart. A címerpajzs felett kiegészítő elemek szerepelnek: ezüst színű páncélos sisak, amely koronát visel – a hétágú korona, a mezőváros földesurának grófi méltóságát jelképezi-, a koronából hét lábon álló, szablyát tartó, kétfarkú oroszlán ágaskodik. Jobbról és balról arany-kék, valamint ezüst-vörös un takarófoszlány öleli körül a pajzsot. A pecsét körirata SIGILUM. OPIDI PRIVILEGIATI. IGALL.

Ezt a pecsétet használták 1856-ig, a bélyegzők bevezetéséig. 1857-1889 között a hitelesítő bélyegzők címert nem viseltek. Az ellipszis alakú formában „Igal Somogy megyében” felirat szerepelt. 1890-ben került használatba újból címeres pecsét. Némi eltérés mutatkozik a korábbi képéhez viszonyítva. Az új címerpajzs csücskös talpú, az oroszlán egy farokkal szerepel, a páncélos sisak nem szemben, hanem félprofilban látható. Körirata: SOMOGY MEGYE IGAL KÖZSÉG. Ezt a címert használta Igal 1949-ig. 1992-ben az Önkormányzati Törvény biztosította lehetőségével élve az Igali Önkormányzati Testület rent alkotott címer és lobogó használatáról. A címer választásánál a történelmi hagyományokat a már a korábban alkalmazott (1890-1949) formát fogadta el a testület.

Igal címere:

A község címere kék színű csücskös talpú pajzs. A kék mezőben levágott páncélos kar szerepel, melynek könyökhajlata a pajzstalp közepében van. Az ökölbe szorított kézfej a pajzsderék elejében zászlórudat tart fel.
A zászló vörös és ezüstcsíkja a pajzsfő közepétől indul, és a pajzsderék bal oldalán ér véget. A pajzsfő feletti ezüstpáncélos sisak arany színű koronáján két lábon álló oroszlán ágaskodik, jobb mancsában kardot vagy szablyát emel a feje fölé. Jobbról vörös és ezüst, balról kék és arany címertakaró omlik le.


Igal lobogója:
Világoskék mező, alsó harmadában fehér háromszögben Igal felirat, a kék mező közepében a címer képe látható A lobogó anyaga selyem, alját ezüst rojt szegi

7275 Igal, Szent István utca 107. • +36 82/573-029 • igal@somogy.hu