Rimokatolička crkva Svete Ane

Rimokatolička crkva svete Ane

Igal je bio naseljen već u 13. stoljeću. Temeljem jedne darovnice u kojoj kralj Stjepan V. dozvoljava da palatin Mózes daruje pustaru Igal opaticama sa Margit-szigeta. U 14. stoljeću gradi se crkva u spomen Svetom Juraju /Szent György/ Postoje podaci iz 15. stoljeća o malom franjevačkom samostanu i maloj crkvi podignutoj u čast Svete Djevice /Szent Szűz/.

 Za vrijeme Turaka u Igalu nije bilo stalnog župnika.
Nakon odlaska Turaka ustanovljena je župa u Igalu. 1693. prvi župnik bio je Ádám Pongrácz. Za vrijeme A törökök távozása után állították helyre az igali plébániát. Az első plébános volt 1693-ban. Za vrijeme rata između kuruca i labanca Igal je razrušen, a crkva spaljena.
Preživjelo stanovništvo se razbježalo i tek se kasnije vratilo. Oni su od ruševina sagradili današnju Kalvariju. Uskoro su izgradili privremenu crkvicu u čast Svetom Martinu. 1750. za vrijeme vladavine grofa Károlya Batthyányija dok je župnik bio Ádám Péntek (1742.-1768.) sagrađena je barokna crkva. Vjerojatno su pojedini dijelovi stare crkve (svetište?) iskorišteni, ali od srednjovjekovnih gotičkih prozora više nije ostalo ništa. Veličina današnje crkve je 38m x 14m, a toranj je visok 43 metra. Izvana jako je slična crkvi u Andocsiju, koja je sagrađena nekoliko godina ranije.


Orgulje sa 13 registara izrađene su 1883. godine u budimpeštanskoj radionici majstora Sándora Országa. Od unutrašnjosti crkve umjetnički se ističe rezbareni glavni oltar i u istom stilu izrađena propovijedaonica, te prateći kipovi.


Slika na glavnom oltaru djelo je nepoznatog umjetnika. Središnji lik je Sveta Ana, zaštitnica sadašnje crkve, pored nje su njezin suprug Sveti Joakim i njihova kćer, mala Djevica Marija. Sa umjetničkog glediša, značajna je još slika Svetog Martina, preostala iz stare crkve. Obje navedene slike, kao i unutrašnjost koja je 1908. izrađena u secesijskom stilu, obnovili su János Bécsi i Attila Pintér 1975.-76. godine u okviru programa OMF /Državna uprava za zaštitu spomenika/. Tada je oblikovan novi prostor za liturgiju zajedno sa oltarom okrenutim prema vjernicima, govornicom za propovijed, stolicama i svijećnjacima.


Raspored svetih misa:

Subota: zimi:   17.00 sati
proljeće-jeseni: 18.00 sati
ljeti: 19.00 sati
Nedjelja: cijele godine:   09.00 satiKontakt:
7275 Igal, József Attila u. 1.
Telefon: 82/372-270
župnik: Lajos Süle, zamjenik dekana

 


7275 Igal, Szent István utca 107. • +36 82/573-029 • igal@somogy.hu