Igal Szolgáltató Kft.

Adresse: 7275 Igal, Hrsz. 0132/9 Telefon: 82/ 372-098 Fax: 82/372-098 Email: szolgaltato@igal.hu

JCB.jpg,

Igal Szolgáltató Kft.
Adresse: 7275 Igal, Hrsz. 0132/9
Telefon: 82/ 372-098
Fax: 82/372-098
Email: szolgaltato@igal.hu

Sjedište: 7275 Igal, Hrsz. 0132/9
Telefon: 82/372-098
E-pošta: szolgaltato@igal.hu

Mjesto:
7275 Igal, János Farkas u. 2. (Školska kuhinja)
Telefon: 30/609-4246

7275 Igal, Rákóczi tér 25/a (pansion Terme)
Telefon: 82/573-014, 30/731-9778
E-mail: termalpanzio@igal.hu

Porezni broj: 11829997-2-14

Matični broj tvrtke: 14-09-303794

Broj bankovnog računa: 10103214-57796200-01004005 (Budimpeštanska banka)

Generalni direktor: Attila János Petkes (ovlašten za potpisivanje nezavisne tvrtke)
Naknada za korištenje vozila: službeno vozilo

Revizor: Pappné Vörös Judith

Predsjednik Nadzornog odbora:
Valeria Magyarfi

Članovi Nadzornog odbora:
Učitelj Tibor
Nikolett Bendi


leđa7275 Igal, Szent István utca 107. • +36 82/573-029 • igal@somogy.hu