Együtt Igal Városért Egyesület

Az egyesület neve: Együtt Igal Városért Egyesület

Az Egyesület székhelye: 7275 Igal, Szent István u. 89.

Megalakulásának időpontja: 2009. november 

Az Egyesület elnökének neve: Szép Ferencné

Az Egyesület elektronikus levelezési címe: szep.ferencne@gmail.com

 

Megalakulás: Egyesületünk 2009 novemberében alakult meg 18 fővel.  

Az Egyesület célja:

-        az emberi értékek védelme

-        a család, az anyai szerep és egyéb női értékek elismerése és elismertetése

-        a városban élő, aktív társadalmi tevékenységet önkéntesen végzők munkájának megismerése, elismerése és támogatása

-        népi értékeink felkutatása, megőrzése, megmutatása

-        hagyományok életre keltése, felidézése, ápolása, tovább adása a fiatalabb generációknak

-        a természeti és épített környezet védelme

Az Egyesület feladata:

-        a célokban megfogalmazottaknak megfelelő programok szervezése, támogatása, ezeken való aktív részvétel

-        közösségi programok szervezése

-        kapcsolattartás más civil szervezetekkel

-        hagyományaink, népszokásaink újraélesztése és ápolása

-        Igal város lakóinak kulturális igényeinek kielégítése

 

Egyesületünk gazdálkodása: tagdíj, az önkormányzat támogatása és az adó 1% felajánlása. Egyesületünk működésére nagy szükség van, amihez minden nemű segítséget örömmel fogadunk.

Az Egyesület éves munkaterve, programkínálata: 

Márciusban a Petőfi utca és a Szent István utca elején lévő kereszt és környéke tisztántartása, gondozása

Áprilisi tavaszváró teadélután, szeretetfogas (az év során több alkalommal), közgyűlés

Július hónapban: Hagyományőrző Tökfesztivál, „Tegyünk többet egészségünkért!” 

Október hónapban Kaposvári séta a Mellrák ellen

November 2-án megemlékezés, gyertyagyújtás az Idősek Otthona és az Együtt Igal Városért Egyesület elhunyt tagjainak sírjánál

Novemberben az eddig teljesített programok kiértékelése, a következő évi munkaterv előkészítése, megbeszélése

Év végén adventi első gyertyagyújtás, hagyományőrző jelleggel Városi Mikulás

Továbbá minden olyan szervezésben, melyre felkérnek bennünket, Egyesületünk szívesen részt vállal.

Az Igalban élők és tenniakarók szorgalmas munkájával tudjuk bemutatni a városunk közösségét a felsoroltak alapján. 

Aki fenti céljainkkal (tevékenységeinkkel) egyetért, szívesen várjuk Egyesületünk tagjai közé!


7275 Igal, Szent István utca 107. • +36 82/573-029 • igal@somogy.hu