IGALI HULLADÉKUDVAR ÉS ÚJRAHASZNÁLATI KÖZPONT - TÁJÉKOZTATÓ
2023. január 30.
Tisztelt Lakosság! Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által Igal településen 2023.02.03. napján megnyitásra kerül szelektív hulladékgyűjtő udvarunk és újrahasználati központunk. Jelen tájékoztató fontos információkat tartalmaz hulladékudvarink használatáról, elérhetőségeiről, nyitva tartásáról.

A szelektív lakossági hulladékgyűjtő udvarok szakképzett személyzet által működtetett, zárt hulladékátvevő helyek, ahol a lakosság által háztartásokban keletkező nem veszélyes és veszélyes hulladékok átvételét és elkülönített gyűjtését végzik.

Hulladékudvaraink csak hulladékfajtánként különválogatott, nem szennyezett és engedélyeinkben szereplő hulladékokat vesznek át a lakosságtól, kizárólag lakossági mennyiségben, díjmentesen.

Igali Hulladékudvar és Újrahasználati Központ címe:
7275 Igal, Szent István u. 900/18. hrsz.,

Telefonszám: +36 30/471-3070

NYITVA TARTÁS:

Páros héten:

Hétfő - ZÁRVA
Kedd 8:00 -12:00
Szerda 8:00 -19:00
Csütörtök - ZÁRVA
Péntek - ZÁRVA
Szombat - ZÁRVA
Vasárnap - ZÁRVA

Páratlan héten:

Hétfő - ZÁRVA
Kedd 8:00 -12:00
Szerda - ZÁRVA
Csütörtök - ZÁRVA
Péntek 8:00 -12:00
Szombat 8:00 -12:00
Vasárnap - ZÁRVA

Kérjük hulladékudvaraink zárva tartása alatt hulladékot az udvar elé, a közterületre ne helyezzenek! Az ilyen cselekedet illegális hulladéklerakásnak minősül, feljelentést von maga után!

A hulladékudvaraink területén a KRESZ szabályai érvényesek. Kérjük, hogy mindig tartsa be a telepi dolgozók utasításait! A hulladékudvarok területén egyidejűleg legfeljebb 3 gépjármű tartózkodhat.

BESZÁLLÍTHATÓ HULLADÉKOK TÍPUSAI:
Hulladékudvarainkban a szokásos életvitel során felhalmozódott, háztartásban keletkező hulladékok helyezhetők el, amelyek a rendszeres házhoz menő hulladékgyűjtési napok során nem kerülnek elszállításra.
Az átvehető hulladékok típusait és mértékét mindig a telepi dolgozónk határozza meg!

Amennyiben többfajta hulladékot szállítanak be egyszerre, úgy hulladéktípusonként külön válogatva pakoljanak fel gépjárművükre, mivel a hulladékudvarokban hulladéktípusonként kell Önöknek lepakolniuk a kijelölt konténerekbe, gyűjtőhelyekre! Kérjük, hogy mindig tartsák be a telepi dolgozók utasításait!

Bővebb információ a leadható anyagokról a mellékelt tájékoztatóban található.


Értesítés - iparűzési adó fizetéshez kiegészítés
2023. január 17.
Tisztelt Adózók!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be. A Korm. rendelet által biztosított új lehetőség - elsősorban az említett cégek számára - megkönnyíti az önkormányzatok felé teljesítendő helyi iparűzési adó befizetését. A szabályozás alapján ezt a helyi adót 2023. január 1-jétől kezdve már nemcsak forintban, hanem amerikai dollárban vagy euróban is be lehet fizetni.

A devizában történő befizetés lehetősége minden cég számára elérhető lesz.
Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.

A megnyitott számla adatai:
Önkormányzat neve: Igal Város Önkormányzata
Számla száma: 50431245-10003413
Számla IBAN száma: HU57 5043 1245 1000 3413 0000 0000

A deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution") Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („correspondent") bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB. SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat - pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett - helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Kincstár által az önkormányzat - pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett - helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt összeget tünteti majd fel befizetésként. A devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű néhány nappal hamarabb indítani!


Igal, 2023.január 16.

Fülöp László
jegyző


Igali Adventi Programok 2022
2022. november 14.
Kedves Igaliak! Hagyományainkhoz híven az idén is megrendezzük a Városi Karácsonyi ünnepségünket 2022. december 16-án. Emellett számos ünnepi kísérő programmal is szeretnénk szebbé és meghittebbé tenni az adventi időszakot.


ADVENTI PROGRAMOK:

November 25. (péntek) 16:00 óra
Adventi kézműves foglalkozás
(Városi könyvtár)

November 27. (vasárnap) 17:00 óra
Gyertyagyújtás az adventi koszorúnál a középső csoportos óvodásokkal
(Templomtér)

December 3. (szombat) 11:00 óra
Városi Mikulás a Temloptéren
(Templomtér)

December 4. (vasárnap) 15:00 óra
Adventi Hangverseny a Szent Anna Templomban

December 12. (hétfő) 16:00 óra
Kézműves foglalkozás a Városi Könyvtárban
(Városi könyvtár)

December 16. (péntek) 17:00 óra
Városi Karácsonyi Ünnepség
(Templom tér)

Az ünnepi műsor után minden jelenlévőt vendégül látunk forralt borral, teával, kenyérlángossal és süteménnyel.

Kérjük, amennyiben lehetősége engedi, süteménnyel, pogácsával szíveskedjen a rendezvény sikeréhez hozzájárulni!

A rendezvények szervezője és fő támogatója Igal Város Önkormányzata!

A programváltozás jogát fenntartjuk!
Értesítés - Áramszünet Igal területén
2022. november 14.
Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022.11.22.-én várhatóan 08:00-tól várhatóan 16:00-ig gyengeáramú hálózat építése miatt áramszünet lesz az alábbi felhasználási helyeken:
7275 Igal, Szent István utca páros oldal 2
7275 Igal, Szent István utca páratlan oldal 1-15, 19-23

A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy az áramszünet ideje
alatt hálózathoz csatlakoztatott áramfejlesztőt használni csak az E.ON-al
megkötött – a leválasztás feltételeit tartalmazó – üzemviteli megállapodás előírásai
szerint szabad. Amennyiben rendelkezik aggregátorral és azt használni szeretné,
kérjük jelentse be az áramszünet előtt legalább 5 munkanappal az
aramhalozat@eon.hu e-mail címre.
Meghívó- Márton Napi Vigadalomba (november 12.)
2022. október 28.
Igal Város Képviselő-testülete szeretettel meghívja Önt és kedves családját a Márton-napi Vigadalomba, ahol mindenkit vendégül látunk egy finom ebéddel és hozzá itallal!

Helyszín: Fürdővel szemben található Fesztivál park
Ideje: 2022. november 12. de. 10:00 órától

A jó hangulatról a zenét fúvósok szolgáltatják!Gyermekeknek ingyenes:
ringlis, légvár, körhinta

Vásári forgatag

Amennyiben lehetősége engedi süteménnyel szíveskedjen hozzájárulni a rendezvény sikeréhez! A süteményt a fürdő előtti sátornál kérjük leadni a rendezvény napján 10-12 óráig! Felajánlását előre is köszönjük!
2022. október 17.
Igal Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából megrendezett ünnepi megemlékezésre.

Tájékoztató - Kormányablakbuszban történő ügyintézés (október 24-én)
2022. szeptember 14.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy mobilizált ügyfélszolgálat keretében kormányablakbusz érkezik településükre, melynek során személyi okmányokkal (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, lakcímkártya, útlevél, ügyfélkapu, parkolási igazolvány, diákigazolvány), gépjármű okmányokkal, lejárt okmányokkal, valamint a kormányablakban indítható ügyekkel kapcsolatos ügyintézésre lesz lehetőség.

Ideje: 2022. október 24-én 10:00 - 11:00

Helye: Polgármesteri Hivatal parkolója (Ady Endre utca felől)
7275 Igal, Szent István utca 107.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a kormányablakbuszban a díjak, illetékek kiegyenlítésére bankkártyás fizetési lehetőség, valamint a postán csekk útján történő befizetés is biztosított, készpénzben történő fizetésre nincs lehetőség!

Somogy Megyei Kormányhivatal
Tanévkezdési támogatás
2022. augusztus 9.
Tisztelt Lakosság! Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Igal Város Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai – és tanévkezdési kiadásainak enyhítésére a 2022/2023-as tanévre is biztosít támogatást:
A pénzbeli ellátásként tanévkezdéshez nyújtott települési támogatás állapítható meg azon szociálisan rászoruló törvényes képviselő részére, aki óvodai nevelésben résztvevő, illetve, általános, vagy középiskolai, tanulmányokat folytató, nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló tartásáról saját háztartásában gondoskodik. A tizennyolcadik életévét betöltött tanuló saját jogán kérheti a támogatást. Pénzbeli ellátásként tanévkezdéshez nyújtott települési támogatás állapítható meg azon szociálisan rászoruló személyeknek, akik felsőoktatásban, nappali rendszerű képzésben folytatnak tanulmányokat. A támogatás feltétele továbbá, hogy a szülő rendszeres gyermekvédelmi támogatásban nem részesül.
Az előző évek gyakorlatától eltérően a támogatás biztosítása kérelemre indul és
jövedelemhez kötött. (akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum tízszeres mértékét, azaz 285.000. Ft-ot, valamint gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő esetében a nyugdíjminimum tizenötszörös mértékét, azaz 427.500 Ft-ot.)
A kérelmek 2022. szeptember 16. napjáig nyújthatók be. A határidő elmulasztása
jogvesztő. Tanévkezdési támogatás megállapítására irányuló kérelmeket formanyomtatványon az Igali Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet kérni.
A kérelemmel együtt az iskolalátogatási igazolást kell leadni.
A jövedelmekről a szülők kérelmen feltüntetett, büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata szükséges.

A támogatás kifizetése 2 részletben történik. Akik 2022. augusztus 22. napjáig beadják kérelmüket iskolalátogatási igazolással együtt, azok 2022. augusztus 24. napjától kifizetésre kerülnek, a többi kérelem kifizetése 2022. szeptember 19. napjától kerül kifizetésre.

A támogatás mértéke:
óvodások: 10.000 Ft,
általános iskola: alsó tagozatos diákok: 14.000 Ft,
felső tagozatos diákok: 16.000 Ft,
közép- és szakmunkás diákok: 18.000 Ft,
felsőoktatásban részesülők: 24.000 Ft.

Kérjük Önöket, hogy a megváltozott feltételek ellenére is (kötelező jogszabályi előírás),gyermekük érdekét figyelembe véve igényeljék a támogatást.

Igal, 2022. 08. 09.

Obbás Gyula
polgármester
Keresés
Webkamera
Webcam
Hirdetés
Pek-Snack Kft.