Igali Batthyány Károly Általános Iskola

Cím: 7275 Igal, Farkas J. u. 2 Telefon: +36 82/573-037 Email: iskola.igal@gmail.com Web: https://igalisuli.iwk.hu/

    Iskolánk kisvárosban, zöldövezetben, biztonságos környezetben található.

  Az épület újonnan épített, modern. Nagy közösségi tér, sportcsarnok, tágas tantermek szolgálják a nevelő munkát. Az oktatás tárgyi feltételei átlagot meghaladó mértékben állnak rendelkezésre.

 

 Fő célunk: hogy tanulóinkat életvidám, kiegyensúlyozott, nyitott, érdeklődő emberekké neveljük, valamint, hogy oktató munkánk biztos alapot adjon nekik a továbbtanuláshoz.

 Fontosnak tartjuk az egészséges életmódra, környezet tudatosságra való nevelést, valamint a sportolás iránti igény kialakítását. Nevelő munkánkhoz hozzá tartozik az élménypedagógia módszertana, és a boldog iskola alapelve.

   Ökoiskolai és  fogyasztó védelmi  programmal dolgozunk az év során. Mindkét terület időszerű és gyakorlatias, életszerű ismereteket és helyzeteket dolgoz fel. A hon és népismereti, hagyományőrző programunk évek óta meghatározza az iskola arculatát. 

   A Komplex Alapprogram jelszava: Tanulni élmény!, amely magával hozza az élményalapú
tanulást, ami nem valósulhat meg máshol, mint az Élménysuliban.
Programunk eleme a tanulók aktív tanórai részvételének támogatása, mely a pozitív élményeken keresztül valósul meg.
Ennek mozgatórúgója az interaktív, a tanulók bevonásán alapuló kreatív feladatmegoldás, az együtt
tanulás élménye. ​

 

 A gyermekközpontúság azt jelenti számunkra, hogy a gyerekek aktuális szükségleteit vesszük figyelembe, és az oktató nevelő folyamatokat is a képességeikhez igazítjuk. Tehetséggondozó szakköröket indítunk érdeklődésüknek megfelelően.
Főként művészeti területeken vannak kiemelkedő tehetségeink: ének, szavaló verseny, rajz néptánc.

Elérhetőségeink:

7275 Igal Farkas János u. 2.

Iskola titkárság tel: +36 82/ 573 037

E-mail: iskola.igal@gmail.com 

E-mail: igal.iskola@batthyany-igal.edu.hu

Honlap: https://igalisuli.iwk.hu/

Fenntartó:

Kaposvári Tankerületi Központ

Elérhetőség:

7400 Kaposvár, Szántó utca 5.

Telefon: +36 (82) 795-225

E-mail: kaposvar@kk.gov.hu

Adóigazgatási azonosító száma: 15835176-2-14

 

Szeretettel várjuk leendő tanítványainkat és volt diákjainkat!7275 Igal, Szent István utca 107. • +36 82/573-029 • igal@somogy.hu