Tájékoztató a szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos jogszabály változásokról
2020. január 2.
Tisztelt Szálláshely Üzemeltetők!
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) 2019. június 28. napjától jelentős változások léptek életbe, melyek alapvetően befolyásolják a tevékenység jogszabályszerű gyakorlását.
A Korm. rendeletben új fogalmak is meghatározásra kerültek (pl.. ágy; szálláshely ágyainak száma;
szálláshely befogadóképessége; szálláshely szobáinak összessége; szálláshely-kezelő szoftver; szoba,
magánszálláshely), továbbá a korábban meghatározott fogalmakban is történtek változások (Korm.
rendelet 2. §-a).
Fontos kiemelni, hogy az új jogszabályi rendelkezés szerint, az „egyéb szálláshely” a nem kizárólag
szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített épületben, de szálláshely-szolgáltatási céllal és
nem magánszemély vagy nem egyéni vállalkozó által hasznosított, önálló rendeltetési egységet képező
épületrész, ahol az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülhetnek, illetve a
szobák száma legfeljebb huszonöt, és az ágyak száma legfeljebb száz (Korm.rendelet 2. § 2. pontja).
Ezzel egyidejűleg pedig hatályba lépett a „magánszálláshely” szálláshely típus, mely az a nem
kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, magánszemély vagy egyéni vállalkozó által
hasznosított lakás vagy üdülő, illetve azok egy lehatárolt részének és hozzátartozó területének
hasznosítása, ahol a szobák száma legfeljebb nyolc, és az ágyak száma legfeljebb tizenhat
(Korm.rendelet 2. § 6. pontja).
Valamennyi szálláshelyet érintő változás, hogy a Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése értelmében a
szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő
szoftverrel! A tevékenység megkezdésére vonatkozó bejelentéshez pedig mellékelni kell a
szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot is.
A szálláshelykezelő szoftver azonban már valószínűleg nem ismeretlen a szolgáltatók számára. A
2019. január 1-jén hatályba lépett, a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016.
évi CLVII. törvény végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII.10.) Korm. rendelet értelmében a Nemzeti
Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz (továbbiakban: NTAK) történő adatszolgáltatás is
szálláshelykezelő szoftveren keresztül valósul meg.
A részletekről a NTAK honlapján https://info.ntak.hu/ találhatnak folyamatosan frissülő részletes
információkat.
Ingyenes szoftver https://info.ntak.hu/ingyenes-szoftver/ A kisebb szálláshelyek segítése érdekében a
Magyar Turisztikai Ügynökség ingyenesen biztosít az NTAK-ba történő digitális adatszolgáltatásra
alkalmas szálláshelykezelő szoftvert a legfeljebb 8 szobával és 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek
2
számára. Az úgynevezett „Az Én Vendégszobám” alkalmazás fejlesztése még zajlik, hivatalos
megjelenése idén nyáron várható.
Mi az Az Én Vendégszobám alkalmazás?
 Az Én Vendégszobám egy olyan egyszerűsített vendégnyilvántartó alkalmazás, amely az
egyszerűsített feladatok ellátását szolgálja. A Magyar Turisztikai Ügynökség ingyenesen
biztosít a legfeljebb 8 szobával és 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek számára.
 Az úgynevezett Az Én Vendégszobám alkalmazás fejlesztése még zajlik, hivatalos megjelenése
nyárra várható.
Az Én Vendégszobám milyen feltételek esetén vehető igénybe?
 Szálláshelyen maximum 8 szoba és 16 férőhely érhető el.
 Kemping esetében a lakóegységként területi egységet kell figyelembe venni.
 Férőhelyek esetén csak az állandó férőhelyeket kell figyelembe venni, a pótágyakat nem.
 Az alkalmazás regisztrációra a szálláshely regisztrációját követően van lehetőség az NTAK
felületén.
 A feltételeket mindig csak egy adott szálláshely esetében kell figyelembe venni.
 Több szálláshely esetében több alkalmazás regisztráció is lehetséges, minden alkalmassági
feltételnek megfelelő szálláshelynél.
NTAK kompatibilis szoftverek https://info.ntak.hu/szoftverek/
A szálláshelyszolgáltatók az adatszolgáltatási kötelezettségeiket NTAK kompatibilis szoftverekkel
teljesíthetik. A kevesebb, mint 8 szobával, 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek a piacon elérhető
szoftverek mellett az MTÜ által ingyenesen biztosított szoftvert is választhatják. A több mint 8
szobával, 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek olyan szoftverek közül választhatnak, melyek
alkalmasak az NTAK részére történő adatszolgáltatás teljesítésére. A teszt környezetben lefolytatott
ellenőrzés és az elvégzett tesztek során az itt feltüntetett alábbi szálláshelykezelő alkalmazások feleltek
meg a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény
végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII. 10.) Kormányrendeletben foglalt feltételeknek.
A Korm. rendelet az előzekkel kapcsolatosan számunkra is kötelezettségeket ír elő. Az
adatszolgáltatási kötelezettségek mellett, 6 évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés
keretében kell vizsgálnunk a szálláshely-szolgáltatókat.
A Korm. rendelet 19. §-a az alábbi határidős teendőket rögzíti:
- Szállodáknak és panzióknak 2019. november 30. napjáig kell dokumentummal igazolniuk,
hogy rendelkeznek szálláshelykezelő szoftverrel, továbbá nyilatkozniuk kell, hogy a Korm.
rendeletben meghatározott bejelentési és üzemeltetési követelményeknek megfelelnek;
- Kemping / Üdülőháztelep / Közösségi szálláshely / Egyéb szálláshely típusú szálláshelyeknek
2019. november 30. napjáig kell dokumentummal igazolniuk, hogy rendelkeznek
szálláshelykezelő szoftverrel, továbbá nyilatkozniuk kell, hogy a Korm. rendeletben
meghatározott bejelentési és üzemeltetési követelményeknek megfelelnek;
- Azon egyéb szálláshely-szolgáltatók, akik az új jogszabályi előírások szerint megfelelnek a
magánszálláshelyre vonatkozó követelményeknek, 2021. december 31-ig kérelmezhetik,
hogy a jegyző a szálláshely-szolgáltatási bejelentését magánszálláshely szolgáltatásra
módosítsa. A kérelemmel egyidejűleg dokumentummal kell igazolniuk, hogy rendelkeznek
szálláshelykezelő szoftverrel, továbbá nyilatkoznak, hogy a Korm. rendeletben meghatározott
bejelentési és üzemeltetési követelményeknek megfelelnek.
3
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felülete (a továbbiakban: NTAK Portál
felület), ami a felhasználók számára lehetőséget nyújt az NTAK adatbázisában tárolt adatok vagy az
abból készült riportok eléréséhez. Ezen a felületen kell elvégezni a szálláshelyszolgáltató és a
szálláshely regisztrációját, valamint az adatszolgáltatások teljesítéséhez szükséges technikai lépéseket.
Az adatszolgáltatás megkezdéséhez szükséges a szálláshely-szolgáltató és szálláshely regisztrációja az
NTAK Portál felületén, valamint a kapcsolat és az adatszolgáltatás hitelességét biztosító tanúsítványok
megszerzése és feltöltése a szálláshelykezelő szoftverbe. Ennek menetéről bővebben is olvashat:
https://info.ntak.hu/gyik/
Felhívom a szíves figyelmet arra is, hogy a szálláshelykezelő szoftver automatikusan nem váltja ki a
„Vendég- és idegenforgalmi adónyilvántartást”, hiszen az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
49.§ (1) bekezdése értelmében a havi idegenforgalmi adóbevallást az adózó azonosításához, az adóalap,
a mentességek, a kedvezmények, az adó alapja és összege megállapításához szükséges együttes adatok
ismeretében van mód elkészíteni, illetve ellenőrizhető módon alátámasztottan elévülési időig megőrizni.
A bevallás tartalmát az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési
nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendeletben foglaltak határozzák meg.
Letölthető fájlok:
Keresés
Webkamera
Webcam
Időjárás
Hirdetés
Pek-Snack Kft.