„Tisztítsuk meg az Országot!” befejeződtek a munkálatok
2021. december 29.
Befejeződtek a munkálatok a „Tisztítsuk meg az országot” elnevezésű pályázat
keretében Igal városa az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által 21 980 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a „Tisztítsuk meg az országot” elnevezésű felhívás keretében. A felhívás célja a Kormány Klíma- és Természetvédelmi Akciótervében foglaltakkal összhangban az illegális hulladéklerakók felszámolása volt. A nyertes pályázat keretében 890 m3 illegálisan elhelyezett hulladék került felszámolásra Igalban, összesen három helyszínt érintve. A város külterületén a 020/6 és 038 helyrajzi számú területeken, míg a belterületen a 1333/8 helyrajzi számú területen volt szükség az illegális hulladéklerakók felszámolására. Az illegális szeméthalmok építési törmelékből és vegyes hulladékból alakultak ki, amelyek lerakása illegális módon valósult meg. A támogatásnak köszönhetően az érintett területek a szeméthalmoktól megtisztításra kerültek, és egyben a tereprendezés is megtörtént.

Az illegális szemét újratermelődése érdekében a pályázat megvalósítása alatt kommunikációs kampány folyt, szórólap, honlap és közösségi média kampány, helyi újság és a gyermekek számára mesefoglalkozás keretében. Emellett az illegális hulladék lerakásának tilalmát jelző táblák is kihelyezésre kerültek, valamint térfigyelő kamerarendszer épült ki az érintett területeken.

Köszönjük az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság támogatását.
Keresés
Webkamera
Webcam
Hirdetés
Pek-Snack Kft.