Óvodai felvételi kérelem
2023. március 23.
Óvodai felvételi kérelem a 2023/2024-es nevelési évre az Igali Margaréta Óvodába.
Kérjük, hogy a mellékelt pdf formátumú adategyeztető lapot szíveskedjen kitölteni minden érintett.

Tájékoztató: Az adatokat az intézményi nyilvántartás céljára vesszük fel. (Az adatok továbbítása, illetve statisztikai célú felhasználása csak a „Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló, 1992. évi LCIII. tv.ben foglaltak szerint történhet.”) Kérjük, hogy az adatokat a hivatalos okmányok (születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, személyi igazolvány) - alapján, azokkal mindenben megegyezően, olvashatóan töltse ki. Az adatokat csak az intézmény alkalmazottjai fogják kezelni és feldolgozni. Jogszabályok szerint mindkét szülőnek alá kell írnia a jelentkezési lapot, elvált szülők esetén a felügyeletet gyakorló szülőnek be kell szereznie a másik szülő egyetértő aláírását is.
Keresés
Webkamera
Webcam
Hirdetés
Pek-Snack Kft.