2021. november 18.
Tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy az önkormányzat képviselő-testülete 2021. november 23-án (kedd) 16:00 órai kezdettel közmeghallgatást tart a Művelődési Ház nagytermében, melyre mindenkit tisztelettel meghívunk.


Tájékoztató az önkormányzat 2021. évi pénzügyi teljesítéséről és 2022. évi tervekről, elképzelésekről.

Előadó: Obbás Gyula polgármester

Igal, 2021. november 18.

A járványügyi helyzetre való tekintettel az orrot és szájat eltakaró maszk használata kötelező.

Őszi feltöltődés az Igali-Gyógyfürdőben
2021. október 21.
Töltsd az őszi szünetet Igalon, ahol gondtalan fürdőzés, testi-lelki feltöltődés és gyermekprogramok is várnak. Gyere, dőlj hátra, lazulj el Európa egyik legjobb gyógyvizében és vedd igénybe valamely kényeztető gyógy vagy wellness kezelésünket. Emellett természetesen a szauna-világunkban is lehetőségetek van az átmelegedésre és az immunerősítésre, ami valljuk be mindenkire ráfér manapság.

Október 31-én (vasárnap)családi napot tartunk, ennek alkalmából 12 év alatt ingyenes belépőt biztosítunk. A Halloween hangulatba öltöztetett fürdőn ingyenes arc festéssel, lufi hajtogatással és Halloween tök faragással is várunk benneteket ezen a napon. A kifaragott tökök természetesen hazavihetőek, illetve minden kis alkotóművészt édességgel is megajándékozunk.

A fürdő minden nap 9:00-18:00 óráig tart nyitva.
A délutános kedvezményes időszak 14:00 órától kezdődik.

Október 23-án OEP kezelőlappal érkező vendégeket nem tudunk fogadni.

November 1-én is normál módon nyitva leszünk és ezen a napon kezelőlapos vendégeket is tudunk fogadni.
Hirdetmény - Szociális tűzifa igénylés
2021. október 19.
Tisztelt Lakosság! Az Önkormányzat a rendelkezésére álló szociális célú tűzifa keretből maximum kétszeri alkalommal természetbeni támogatásként tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Igal városban bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Igal településen él. Alkalmanként maximum 1 m3 tűzifa adható.


A kérelmeket 2021. október 21. napjától lehet benyújtani az Igali Közös Önkormányzati Hivatalban.

A kérelem mellé csatolni kell minden esetben az egy lakcímen élők jövedelem igazolását (családi pótlék, nyugdíj esetén a Nyugdíjfolyósító által kiadott „nagy zöld” igazolást, munkabér…), továbbá a Kormányhivatal által folyósított támogatásokról szóló határozatokat.

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül függetlenül az ingatlanban lévő személyek és háztartások számától csak egy kérelmező részére állapítható meg támogatás.

A tűzifa kiszállítása a Szociális Bizottság döntése után lehetséges.

Igal, 2021. 10. 19.

Tisztelettel:


Obbás Gyula
polgármester

Emlékezés az 1956-os forradalom hőseire
2021. október 15.
Igal Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóját köszöntő ünnepi koszorúzással egybekötött megemlékezésre.
Meghívott vendég: Witzmann Mihály országgyűlési képviselő

Időpont: 2021. október 22. 15:00 óra
Helyszín: Templom tér, országzászló
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat
2021. október 11.
Igal Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot, amelyet attól függően, hogy hallgató most kezdi meg a felsőoktatási tanulmányait vagy már valamely intézmény hallgatója, úgy „A” vagy „B” pályázati felhívást kérjük figyelembe venni:


Bursa-2022-B felhívás pályázók részére

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A felhívás kódja: BURSA-2022-B
Az önkormányzati csatlakozás határideje: 2021. október 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 5.


Bursa-2022-A felhívás pályázók részére

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan.

A felhívás kódja: BURSA-2022-A
Az önkormányzati csatlakozás határideje: 2021. október 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 5.

Az "A" és "B" jelű pályázati kiírás anyaga a Városháza/Letölthető dokumentumok/ Bursa Hungarica 2022 menüpont alatt érhető el.Értesítés - egyszeri beiskolázási támogatás
2021. október 6.
Igal Város Önkormányzat Képviselő-testülete azon gyermekek részére, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban nem részesülnek, egyszeri beiskolázási támogatást nyújt.

A beiskolázási támogatás 2021. október 11. napjától, 8:00-15:30 óra között kerül házipénztár útján kifizetésre azon személyek részére, akik 2021. szeptember 30. napjáig kérelmüket benyújtották és támogatásukat még nem vették át.

A kialakult járványhelyzetre tekintettel a kifizetés az Önkormányzat Pénztár ablakában történik.


Igal, 2021. október 6.

Tisztelettel:


Obbás Gyula sk.
polgármester

Szüreti felvonulás (október 2-án)
2021. szeptember 15.
Igal város elöljárói értesítik a lakosságot, hogy 2021. október 2-án, 13:30 órai kezdettel szüreti felvonulást rendeznek, melyre tisztelettel meghívják Önt és kedves családjukat! A menet az Igali-Gyógyfürdő buszparkolójából indul és oda is érkezik vissza.További állomások:
Kupavezér u. - Mátyás Király u. elágazó
Templomtér
Szent István utca eleje (régi somogyszili u. elágazó)
Szabadságtér
Farkas János utca - Dezső Ildi étterme
Petőfi u. elágazó (Kereszt)
Táncsics telep közepe
Benzinkút
Termál Panzió
Gyógyfürdő buszparkolója

A felvonulás után a fürdő parkolójában táncházzal várjuk a kedves érdeklődőket.

Amennyiben lehetősége engedi süteménnyel és itallal szíveskedjen hozzájárulni a rendezvény sikeréhez. A felajánlásokat a rendezvény napján 13:00 óráig várják. Előre is köszönjük szépen a felajánlásokat!
A szereplőket, fellépőket, segítőket 12:00 órától várjuk ebéddel.

Tanévkezdési támogatás
2021. augusztus 18.
Tisztelt Lakosság!Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Igal Város Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai – és tanévkezdési kiadásainak enyhítésére a 2021/2022-es tanévre is biztosít támogatást:

A pénzbeli ellátásként tanévkezdéshez nyújtott települési támogatás állapítható meg azon szociálisan rászoruló törvényes képviselő részére, aki óvodai nevelésben résztvevő, illetve, általános, vagy középiskolai, tanulmányokat folytató, nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló tartásáról saját háztartásában gondoskodik. A tizennyolcadik életévét betöltött tanuló saját jogán kérheti a támogatást. Pénzbeli ellátásként tanévkezdéshez nyújtott települési támogatás állapítható meg azon szociálisan rászoruló személyeknek, akik felsőoktatásban, nappali rendszerű képzésben folytatnak tanulmányokat. A támogatás feltétele továbbá, hogy a szülő rendszeres gyermekvédelmi támogatásban nem részesül.

Az előző évek gyakorlatától eltérően a támogatás biztosítása kérelemre indul és jövedelemhez kötött. (akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum tízszeres mértékét, azaz 285.000. Ft-ot, valamint gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő esetében a nyugdíjminimum tizenötszörös mértékét, azaz 427.500 Ft-ot.)

A kérelmek 2021. szeptember 30. napjáig nyújthatók be. A határidő elmulasztása jogvesztő. Tanévkezdési támogatás megállapítására irányuló kérelmeket formanyomtatványon az Igali Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet kérni. A kérelemmel együtt az iskolalátogatási igazolást kell leadni.

A jövedelmekről a szülők kérelmen feltüntetett, büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata szükséges.

A támogatás kifizetése 2 részletben történik. Akik 2021. szeptember 10. napjáig beadják kérelmüket iskolalátogatási igazolással együtt, azok 2021. szeptember 15. napjától kifizetésre kerülnek, a többi kérelem kifizetése 2021. október 11. napjától kerül kifizetésre.

A támogatás mértéke:
óvodások: 10.000 Ft,
általános iskola: alsó tagozatos diákok: 14.000 Ft,
felső tagozatos diákok: 16.000 Ft,
közép- és szakmunkás diákok: 18.000 Ft,
felsőoktatásban részesülők: 24.000 Ft.

Kérjük Önöket, hogy a megváltozott feltételek ellenére is (kötelező jogszabályi előírás), gyermekük érdekét figyelembe véve igényeljék a támogatást.

Igal, 2021. 08. 18.

Obbás Gyula
polgármester
Keresés
Webkamera
Webcam
Hirdetés
Pek-Snack Kft.