Tájékoztatás a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéről
2021. március 26.
Igal Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja az érintetteket (szülőket, törvényes képviselőket), hogy a szünidei gyermekétkeztetés igénylés benyújtásának határideje 2021.03.31. 10:00 óra. Benyújtás helye: Polgármesteri Hivatal
Korona vírussal kapcsolatos lakossági tájékoztató
2021. március 17.
A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel kiemelten fontosnak tartjuk a Tisztelt Lakosság minél szélesebb körű tájékoztatását, amelynek érdekében a városi honlapunkon létrehoztunk egy almenüt, ahol próbálunk a korona vírussal kapcsolatban minden szükséges információt elérhetővé tenni. Az alábbi linken érhető el a folyamatosan frissített tartalom: http://www.igal.hu/Varoshaza/Letoltheto-dokumentumok
Az önkormányzati hivatal távmunkában működik
2021. március 3.
Ezúton értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy az Igali Önkormányzati Hivatal 2021. március 8-tól bizonytalan ideig távmunka keretén belül működik tovább. Ezen időszak alatt a személyes ügyfélfogadás szünetel és kizárólag az alábbi e-mail címen tudunk fogadni megkeresést: igal@somogy.hu Megértésüket köszönjük!
Hirdetmény - Zöldhulladék szállítás
2021. február 22.
Tisztelt Ingatlan tulajdonosok/Ingatlanhasználók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. január 1. napjától az Igal Szolgáltató Kft. munkaerő hiányában és a vonatkozó környezetvédelmi szabályok szigorítása miatt a zöldhulladék elszállítást nem tudja vállalni, ezért a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szállítja el ingyenesen a zöldhulladékot Igal belterületéről, melyet aktív szerződéssel rendelkező lakossági ügyfeleik vehetik igénybe, előzetes regisztrációt követően.

Amennyiben igénybe kívánják venni szolgáltatásukat a honlapon található űrlapot kell kitölteni és elektronikus úton a www.khg.hu oldalon regisztrálni.

Ha a regisztráció a hónap 20. napjáig megtörténik, akkor a következő hónap 20. -a körül szállítja el a KHG a zöldhulladékot, ezért ezt előtte hónapban, illetve hónapokban igényelni kell. Lehetőség van a honlapon arra, hogy több havi elszállítást is kérjenek, a https://www.khg.hu/regio-zold-hulladek-igenyles oldalon. Amennyiben kérdésük van az ügyfélszolgálatot keressék bizalommal, melynek telefonszáma: 82/310-000.

Kihelyezhető zöldhulladékok: faág, fanyesedék, fűkaszálék, vágott virágok, falevél.
Az ágakat (maximum 7-10 cm vastagságig), összekötve kis kötegekbe (maximum 150 cm hosszú), a falevelet, virágot és egyéb apró zöldhulladékot ép és zárt zsákban (maximum 120 literes űrméretű) helyezzék az ingatlanok elé, jól látható helyre, az úttest szélére legkésőbb a megjelölt napon reggel 5:00 óráig.

Tilos kihelyezni: gyökérzetet, tuskót, vastag ágakat/törzseket, földet.
A fent írt módtól eltérően vagy bármilyen más hulladékkal szennyezett zöldhulladékot a szolgáltató nem szállítja el.
A begyűjtőjárat adott utcában történő elhaladását követően kihelyezett zöldhulladékot, illetve a szállítás során a nem megfelelőség miatt el nem szállított hulladékok elszállíttatása, ártalmatlaníttatása az ingatlantulajdonos kötelessége és felelőssége.

Kérjük, amennyiben az előre regisztrált időpontokban mégsem kívánja kihelyezni zöldhulladékát, szíveskedjen ezt a KHG-nak jelezni a zoldhulladek@khg.hu e-mail címen legkésőbb a szállítási időpontot megelőzően 1 munkanappal. Amennyiben ezt egymás után 2 alkalommal nem teszi meg és nem helyez ki zöldhulladékot, úgy előzetes értesítés nélkül a további jelentkezések automatikusan törlésre kerülnek rendszerükből.

Továbbá felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a KHG további komposztládákat tud díjmentesen biztosítani az igénylők részére, mellyel saját felhasználásra értékes komposzt készíthető. Ezzel a megoldással együtt tehermentesíthetjük környezetünket. Igény esetén forduljanak bizalommal az ügyfélszolgálathoz, melynek telefonszáma: 82/310-000, e-mail címe: ugyfelszolgalat@khg.hu, személyes ügyfélszolgálat: 7400 Kaposvár, Áchim András u. 2.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a zöldhulladék egész évben térítésmentesen leadható a lakosság részéről a lakossági hulladékudvarokban, mely a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program keretében kialakításra került kaposvári hulladékudvar a 610-es út mellett, a taszári körforgalom és az új hulladékkezelő központ szomszédságában található.
Sikeres regisztrációt követően elektronikus úton visszaigazoló e-mailt küldenek.

Igal, 2021. 02. 03.

Tisztelettel:

Obbás Gyula
polgármester
Hirdetmény - Lakossági fórum (2.kör) - Települési arculati kézikönyvvel kapcsolatban
2021. február 16.
IGALVÁROS TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI RENDELET ELKÉSZÍTÉSÉNEK ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ ANYAGÁVAL KAPCSOLATBAN

Értesítem a tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Igal Város Önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírásainak eleget téve településképi arculati kézikönyvét módosítja, valamint településkép-védelmi rendeletét elkészíti.

A vészhelyzet kihirdetéséről szóló 546/2020. (XII.2.) Korm. rendelettel – a vészhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról - kihirdetett rendelkezés értelmében az önkormányzat kizárólag elektronikus úton folytatja le településképi arculati kézikönyvének módosítását és településkép-védelmi rendelet tervezetéhez szükséges partnerségi egyeztetését.

Igal Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi arculati kézikönyvének és a településkép-védelmi rendelet készítéssel összefüggő partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 10/2017. (IX.11.) számú rendelete1.§ szerinti Partnerek az eljárások előzetes tájékoztatási szakaszában javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak.

A településképi arculati kézikönyv módosításához és a településkép-védelmi rendeletelkészítéséhez a hatályban lévő, illetve tervezett kézikönyv és rendelet letölthető az önkormányzat honlapjáról www.igal.hu.

Észrevétellel, véleménnyel az alábbi ún. Partnerek élhetnek:Igal városlakossága, az igali ingatlantulajdonosok, továbbá a véleményezési eljárásba esetenként meghívott civil- és gazdálkodó szervezetek; vallási közösségek, intézmények és magánszemélyek, továbbá az illetékes építésügyi hatóság.

A véleménynyilvánítás határideje: 2021.február 16-tól– március 2-ig(az önkormányzati honlapon történő közzétételtől számított 15 nap)

Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben a polgármesterhez címzett, írásban postai és elektronikus úton benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

A másik file letölthető az alábbi linkről:
http://www.igal.hu/media/dokumentum/files/IgalTKRtervezet20210204.pdf

E-mail cím: igal@somogy.hu

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!
Igal, 2021. február 16.

Obbás Gyula
Polgármester
Hirdetmény - gépjármű és iparűzési adóval kapcsolatos változások
2021. január 19.
Gépjárműadóval kapcsolatos változások

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben továbbra is Igal Város Önkormányzati Adóhatósága az illetékes.

Általánosságban a gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell majd a változásokról adatbejelentést tenni az állami adóhatóság felé. A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a jármű nyilvántartásából a január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közli majd az állami adó- és vámhatósággal. Ezt követően havonta frissül az adatbázis.

Az önkormányzati adóhatóság is adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára a 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük. Az adó előírásokat tartalmazó határozatokat 2021. évtől az állami adóhatóság postázza az érintetteknek. A változásokkal kapcsolatos információk, az állami adó- és vámhatóság hivatalos honlapján megtekinthetők.

Iparűzési adóval kapcsolatos változások

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2021. január 1-jétől az adóalanyok - főszabály szerint - kizárólag az állami adóhatósághoz nyújthatják be elektronikus úton helyi iparűzési adóbevallásukat, legyen az új bevallás, régi elmaradás, vagy önellenőrzés, illetve bevallás javítás. Így a nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/ ÁNYK formátumban fellelhetők. Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallásokat idén már nem lehet benyújtani egyetlen önkormányzat felé sem.

Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti elektronikus ügyintézésre nem kötelezett mezőgazdasági őstermelő, lakásszövetkezet, valamint az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány az iparűzési adóbevallást a PM-rendelet szerinti„ központi" nyomtatványon vagy az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon, papír alapon is teljesítheti.

Igal,2021.01.18.

Fülöp László
jegyző


Felhívás – Önkormányzati számlaszámok változása
2020. december 30.
Tájékoztatom, hogy Igal Polgármesteri Hivatal 2021.01.01-től a Takarék Bank Zrt-nél vezeti az adószámláit ezért a számlaszámok megváltoznak. Kérjük, hogy 2021.01.01-től az adóbefizetéseit a mellékletben található számlaszámokra szíveskedjenek befizetni. Kérjük a fentiek tudomásul vételét a rossz számlaszámra történő befizetések elkerülése érdekében.

Fülöp László
jegyző
Felhívás - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kifizetése
2020. november 16.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogcímen pénzbeli kifizetés a jogosultak részére az alábbi időpontban és helyen történik. A kifizetés ideje: 2020. november 17. (kedd) 8:00 órától
A kifizetés helye: Igali Közös Önkormányzati Hivatal pénztár ablakánál a vírushelyzetre való tekintettel a személyes ügyfélfogadás szünetel.
Keresés
Webkamera
Webcam
Hirdetés
Pek-Snack Kft.