Emlékezés az 1956-os forradalom hőseire
2021. október 15.
Igal Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóját köszöntő ünnepi koszorúzással egybekötött megemlékezésre.
Meghívott vendég: Witzmann Mihály országgyűlési képviselő

Időpont: 2021. október 22. 15:00 óra
Helyszín: Templom tér, országzászló
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat
2021. október 11.
Igal Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot, amelyet attól függően, hogy hallgató most kezdi meg a felsőoktatási tanulmányait vagy már valamely intézmény hallgatója, úgy „A” vagy „B” pályázati felhívást kérjük figyelembe venni:


Bursa-2022-B felhívás pályázók részére

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A felhívás kódja: BURSA-2022-B
Az önkormányzati csatlakozás határideje: 2021. október 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 5.


Bursa-2022-A felhívás pályázók részére

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan.

A felhívás kódja: BURSA-2022-A
Az önkormányzati csatlakozás határideje: 2021. október 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 5.

Az "A" és "B" jelű pályázati kiírás anyaga a Városháza/Letölthető dokumentumok/ Bursa Hungarica 2022 menüpont alatt érhető el.Értesítés - egyszeri beiskolázási támogatás
2021. október 6.
Igal Város Önkormányzat Képviselő-testülete azon gyermekek részére, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban nem részesülnek, egyszeri beiskolázási támogatást nyújt.

A beiskolázási támogatás 2021. október 11. napjától, 8:00-15:30 óra között kerül házipénztár útján kifizetésre azon személyek részére, akik 2021. szeptember 30. napjáig kérelmüket benyújtották és támogatásukat még nem vették át.

A kialakult járványhelyzetre tekintettel a kifizetés az Önkormányzat Pénztár ablakában történik.


Igal, 2021. október 6.

Tisztelettel:


Obbás Gyula sk.
polgármester

Szüreti felvonulás (október 2-án)
2021. szeptember 15.
Igal város elöljárói értesítik a lakosságot, hogy 2021. október 2-án, 13:30 órai kezdettel szüreti felvonulást rendeznek, melyre tisztelettel meghívják Önt és kedves családjukat! A menet az Igali-Gyógyfürdő buszparkolójából indul és oda is érkezik vissza.További állomások:
Kupavezér u. - Mátyás Király u. elágazó
Templomtér
Szent István utca eleje (régi somogyszili u. elágazó)
Szabadságtér
Farkas János utca - Dezső Ildi étterme
Petőfi u. elágazó (Kereszt)
Táncsics telep közepe
Benzinkút
Termál Panzió
Gyógyfürdő buszparkolója

A felvonulás után a fürdő parkolójában táncházzal várjuk a kedves érdeklődőket.

Amennyiben lehetősége engedi süteménnyel és itallal szíveskedjen hozzájárulni a rendezvény sikeréhez. A felajánlásokat a rendezvény napján 13:00 óráig várják. Előre is köszönjük szépen a felajánlásokat!
A szereplőket, fellépőket, segítőket 12:00 órától várjuk ebéddel.

Változás a szelektív hulladékgyűjtők ürítésében
2021. július 23.
Jövő hétfőn hamarabb kell kihúznunk a szelektív hulladékgyűjtő edényeket.
Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021.07.26. napján szelektív hulladékbegyűjtést fog végezni Igal településen. Műszaki meghibásodás miatt a begyűjtés időpontját át kellett szerveznünk, így az eddig megszokottól eltérően a szelektív hulladék begyűjtését már reggel 6-kor megkezdjük.

A helyi rendelet biztosítja, hogy reggel 6.00 órától megvalósulhat a begyűjtés (minden hulladéktípus vonatkozásában), melyet némely esetben egyéb okok miatt a munkaszervezés megkövetel. Kérjük a tisztelt lakosságot, ne a megszokás alapján, hanem a helyi rendelet előírásai szerint helyezzék ki edényeiket a szolgáltatás zavartalan megvalósulása érdekében.

Köszönjük együttműködésüket!

Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
H-7400 Kaposvár, Áchim András u. 2.
H-7400 Kaposvár, 0324/27-28 hrsz. Dombóvári út (KKHK)
H-7401 Kaposvár, Pf:136.
mobil: 06-30-491-1496
web: www.khg.hu
Tájékoztatás szállásadók részére - Idegenforgalmi adó fizetésről
2021. június 14.
A Kormány 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelete az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról.

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet a következő 2/B. §-sal egészül ki: „2/B. § A 2021. január 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz.

Tehát e törvény szerint 2021. július 1. napjától ismét lesz idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség, melynek mértéke Igal településen 300 Ft/fő/vendégéjszaka.

Igal, 2021.06.14.

Fülöp László
jegyző
Meghívó - Családi napra és főzőversenyre (2021. június 19.)
2021. június 8.
Igal Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeretettel meghívja Önt, kedves családját, baráti társaságát a Családi nap keretében megrendezésre kerülő FŐZŐVERSENYÜNKRE! Időpont: 2021. június 19. Helyszín: Igal Fesztiválpark, 7275 Igal, Rákóczi tér 30.

Nevezni egy szabadon választott étellel lehet, melyet a csapatok helyben készítenek.
5 kg sertéshúst biztosítunk a versenyzőknek!
Tűzifáról, nyersanyagokról és a főzéshez, tálaláshoz szükséges eszközökről a csapatok maguk gondoskodnak.
Csapatonként 1 adag ételt kell bemutatni a zsűrinek bírálatra 12:30 órakor.

Jelentkezés leadásának módja:
Személyesen a könyvtárban, nyitvatartási időben
illetve e-mail-ben a palyazat@igal.hu címre!
Jelentkezés határideje: 2021. június 16. (szerda)

Továbbá halászlé, pincepörkölt is várja az érdeklődőket: Szépkorúakat, felnőtteket, gyermekeket egyaránt!

A gyermekeknek arcfestéssel, kézműves programokkal és légvárral is
kedveskedünk.

A helyszínen Büfé is lesz.

Mindenkit szeretettel várunk!

Állásajánlat - 2 fő óvodapedagógus (Igal) és 1 fő tagóvoda vezető (Somogyszil)
2021. június 7.
Az Igali Margaréta Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 2 fő Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Somogy megye, 7275 Igal, Szent István utca 118.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvodapedagógus feladatait a Nemzeti Köznevelésről szóló CXC. törvényben, az Óvodai nevelés országos alapprogramjában meghatározottak szerint, a helyi pedagógiai programnak megfelelően, munkaköri leírás alapján felelősségteljesen látja el. Az óvodapedagógusi feladatok ellátása: pedagógiai-, szakmai feladatok; tanügy igazgatási adminisztratív teendők, egyéb feladatok a teljes munkaidő kitöltése alatt a gyermekek, csoport és intézmény érdekében.
Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Főiskola, Óvodapedagógus,
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Főiskola, Óvodapedagógus,

Elvárt kompetenciák:
Gyermekszeretet, empátia, igényes és önálló munkavégzés, közösségi szellem, szakmai elhivatottság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagát az eljárásban érintettek megismerhetik, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cserné Fehér Mária nyújt,
a +3682573068 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Igali Margaréta Óvoda címére történő megküldésével (7275 Igal, Szent István utca 118. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 146/2021 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő Óvodapedagógus.

Elektronikus úton Cserné Fehér Mária részére az igalovoda@kapos-net.hu">igalovoda@kapos-net.hu e-mail címen keresztül
Személyesen: Cserné Fehér Mária, Somogy megye, 7275 Igal, Szent István utca 118.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Igal város honlapja

________________________________________________________________________________


Az Igali Margaréta Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Igali Margaréta Óvoda Somogyszili Tagóvodában Tagóvoda-vezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. 08. 16-tól 2026. 08. 15-ig-ig szól.
A munkavégzés helye: Somogy megye, 7276 Somogyszil, Szabadság utca 14.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladattal járó tevékenység heti 26 kötelező óraszámban, tagóvoda-vezetői feladatok ellátása az SZMSZ, és a munkaköri leírás alapján. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek megfelelve az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, továbbá az óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, Óvodapedagógus, vezető óvodapedagógus/közoktatás vezetői szakvizsga,
• Óvodapedagógusi és óvodavezetési szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, Közoktatás vezetői szakvizsga,
• Óvodapedagógusi és óvodavezetési szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
• Óvodapedagógusi munkakörben eltöltött 5 év tapasztalat, tagóvoda-vezetői tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Önéletrajz; Erkölcsi bizonyítvány; diplomák másolata; Szakmai és vezetői program; Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cserné Fehér Mária nyújt, a +3682573068 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Igali Margaréta Óvoda címére történő megküldésével (7275 Igal, Szent István utca 118. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 145/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
• Elektronikus úton Cserné Fehér Mária részére a igalovoda@kapos-net.hu">igalovoda@kapos-net.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Cserné Fehér Mária, Somogy megye, 7275 Igal, Szent István utca 118.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Igal város és Somogyszil község honlapja


Keresés
Webkamera
Webcam
Hirdetés
Pek-Snack Kft.