Szüreti felvonulás (október 2-án)
2021. szeptember 15.
Igal város elöljárói értesítik a lakosságot, hogy 2021. október 2-án, 13:30 órai kezdettel szüreti felvonulást rendeznek, melyre tisztelettel meghívják Önt és kedves családjukat! A menet az Igali-Gyógyfürdő buszparkolójából indul és oda is érkezik vissza.További állomások:
Kupavezér u. - Mátyás Király u. elágazó
Templomtér
Szent István utca eleje (régi somogyszili u. elágazó)
Szabadságtér
Farkas János utca - Dezső Ildi étterme
Petőfi u. elágazó (Kereszt)
Táncsics telep közepe
Benzinkút
Termál Panzió
Gyógyfürdő buszparkolója

A felvonulás után a fürdő parkolójában táncházzal várjuk a kedves érdeklődőket.

Amennyiben lehetősége engedi süteménnyel és itallal szíveskedjen hozzájárulni a rendezvény sikeréhez. A felajánlásokat a rendezvény napján 13:00 óráig várják. Előre is köszönjük szépen a felajánlásokat!
A szereplőket, fellépőket, segítőket 12:00 órától várjuk ebéddel.

Változás a szelektív hulladékgyűjtők ürítésében
2021. július 23.
Jövő hétfőn hamarabb kell kihúznunk a szelektív hulladékgyűjtő edényeket.
Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021.07.26. napján szelektív hulladékbegyűjtést fog végezni Igal településen. Műszaki meghibásodás miatt a begyűjtés időpontját át kellett szerveznünk, így az eddig megszokottól eltérően a szelektív hulladék begyűjtését már reggel 6-kor megkezdjük.

A helyi rendelet biztosítja, hogy reggel 6.00 órától megvalósulhat a begyűjtés (minden hulladéktípus vonatkozásában), melyet némely esetben egyéb okok miatt a munkaszervezés megkövetel. Kérjük a tisztelt lakosságot, ne a megszokás alapján, hanem a helyi rendelet előírásai szerint helyezzék ki edényeiket a szolgáltatás zavartalan megvalósulása érdekében.

Köszönjük együttműködésüket!

Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
H-7400 Kaposvár, Áchim András u. 2.
H-7400 Kaposvár, 0324/27-28 hrsz. Dombóvári út (KKHK)
H-7401 Kaposvár, Pf:136.
mobil: 06-30-491-1496
web: www.khg.hu
Tájékoztatás szállásadók részére - Idegenforgalmi adó fizetésről
2021. június 14.
A Kormány 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelete az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról.

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet a következő 2/B. §-sal egészül ki: „2/B. § A 2021. január 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz.

Tehát e törvény szerint 2021. július 1. napjától ismét lesz idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség, melynek mértéke Igal településen 300 Ft/fő/vendégéjszaka.

Igal, 2021.06.14.

Fülöp László
jegyző
Meghívó - Családi napra és főzőversenyre (2021. június 19.)
2021. június 8.
Igal Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeretettel meghívja Önt, kedves családját, baráti társaságát a Családi nap keretében megrendezésre kerülő FŐZŐVERSENYÜNKRE! Időpont: 2021. június 19. Helyszín: Igal Fesztiválpark, 7275 Igal, Rákóczi tér 30.

Nevezni egy szabadon választott étellel lehet, melyet a csapatok helyben készítenek.
5 kg sertéshúst biztosítunk a versenyzőknek!
Tűzifáról, nyersanyagokról és a főzéshez, tálaláshoz szükséges eszközökről a csapatok maguk gondoskodnak.
Csapatonként 1 adag ételt kell bemutatni a zsűrinek bírálatra 12:30 órakor.

Jelentkezés leadásának módja:
Személyesen a könyvtárban, nyitvatartási időben
illetve e-mail-ben a palyazat@igal.hu címre!
Jelentkezés határideje: 2021. június 16. (szerda)

Továbbá halászlé, pincepörkölt is várja az érdeklődőket: Szépkorúakat, felnőtteket, gyermekeket egyaránt!

A gyermekeknek arcfestéssel, kézműves programokkal és légvárral is
kedveskedünk.

A helyszínen Büfé is lesz.

Mindenkit szeretettel várunk!

Állásajánlat - 2 fő óvodapedagógus (Igal) és 1 fő tagóvoda vezető (Somogyszil)
2021. június 7.
Az Igali Margaréta Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 2 fő Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Somogy megye, 7275 Igal, Szent István utca 118.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvodapedagógus feladatait a Nemzeti Köznevelésről szóló CXC. törvényben, az Óvodai nevelés országos alapprogramjában meghatározottak szerint, a helyi pedagógiai programnak megfelelően, munkaköri leírás alapján felelősségteljesen látja el. Az óvodapedagógusi feladatok ellátása: pedagógiai-, szakmai feladatok; tanügy igazgatási adminisztratív teendők, egyéb feladatok a teljes munkaidő kitöltése alatt a gyermekek, csoport és intézmény érdekében.
Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Főiskola, Óvodapedagógus,
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Főiskola, Óvodapedagógus,

Elvárt kompetenciák:
Gyermekszeretet, empátia, igényes és önálló munkavégzés, közösségi szellem, szakmai elhivatottság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagát az eljárásban érintettek megismerhetik, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cserné Fehér Mária nyújt,
a +3682573068 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Igali Margaréta Óvoda címére történő megküldésével (7275 Igal, Szent István utca 118. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 146/2021 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő Óvodapedagógus.

Elektronikus úton Cserné Fehér Mária részére az igalovoda@kapos-net.hu">igalovoda@kapos-net.hu e-mail címen keresztül
Személyesen: Cserné Fehér Mária, Somogy megye, 7275 Igal, Szent István utca 118.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Igal város honlapja

________________________________________________________________________________


Az Igali Margaréta Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Igali Margaréta Óvoda Somogyszili Tagóvodában Tagóvoda-vezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. 08. 16-tól 2026. 08. 15-ig-ig szól.
A munkavégzés helye: Somogy megye, 7276 Somogyszil, Szabadság utca 14.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladattal járó tevékenység heti 26 kötelező óraszámban, tagóvoda-vezetői feladatok ellátása az SZMSZ, és a munkaköri leírás alapján. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek megfelelve az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, továbbá az óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, Óvodapedagógus, vezető óvodapedagógus/közoktatás vezetői szakvizsga,
• Óvodapedagógusi és óvodavezetési szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, Közoktatás vezetői szakvizsga,
• Óvodapedagógusi és óvodavezetési szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
• Óvodapedagógusi munkakörben eltöltött 5 év tapasztalat, tagóvoda-vezetői tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Önéletrajz; Erkölcsi bizonyítvány; diplomák másolata; Szakmai és vezetői program; Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cserné Fehér Mária nyújt, a +3682573068 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Igali Margaréta Óvoda címére történő megküldésével (7275 Igal, Szent István utca 118. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 145/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
• Elektronikus úton Cserné Fehér Mária részére a igalovoda@kapos-net.hu">igalovoda@kapos-net.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Cserné Fehér Mária, Somogy megye, 7275 Igal, Szent István utca 118.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Igal város és Somogyszil község honlapja


Hirdetmény vízrákötési lehetőségről - Cseri úti ingatlan tulajdonosok részére
2021. május 17.
Ezúton értesítjük a Tisztelt Cseri úti ingatlan tulajdonosokat, hogy a Cseri úti közcélú vízvezeték átadásra került. Így, a tulajdonosoknak lehetősége nyílik az ingyenes rákötésre a DRV Zrt. által meghatározott paraméterek betartásával. A vízbekötéshez és a vízóra akna kialakításához szükséges műszaki tervet készíttetni.Ehhez mellékeljük a hatósági tervező elérhetőségeit:
Farkas László
Magántervező, egyéni vállalkozó
Építő mérnök, Mérnök informatikus
8710 Balatonszentgyörgy, Sport u. 65.
Tel: 06/30/2169-650
bfarkas1@bszentgyorgynet.hu
farkas.laszlo@drv.hu
Továbbá, a bekötéssel kapcsolatos DRV Zrt. formanyomtatványok honlapunkról letölthetők. Akinek erre nincs lehetősége, ő az Arany János Művelődési Ház dolgozóinál kérheti a formanyomtatványokat.
A szükséges dokumentumokat az igali honlapon a Városháza/Letölthető dokumentumok/Cseri úti vízrákötés menüpont alatt érhetik el.
Hirdetmény - Legyél Te is Rendőr
2021. április 20.
Legyél Te is Rendőr: a 10 hónap képzési idejű KÖZBIZTONSÁGI RENDŐRJÁRŐR, illetve HATÁRRENDÉSZ ÉS ÚTLEVÉLKEZELŐ RENDŐRJÁRŐR szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés felvételi követelményeiről és eljárási rendjérőlJELENTKEZÉSI FELTÉTELEK
magyar állampolgárság,
jelentkezési életkor: 18-55 év,
cselekvőképesség,
állandó bejelentett belföldi lakóhely,
büntetlen előélet és kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás annak szolgálati viszony létesítése előtti, valamint szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez,
közép- vagy emelt szintű érettségi,
egészségi, pszichológiai, fizikai alkalmasság,

VÁLASZD A RENDÉSZETI KÉPZÉST, VÁLASSZ HIVATÁST!
Ahhoz, hogy a Rendőrségnél tiszthelyettesi beosztásba kerülhess, a középiskolai érettségin túl szükséged van rendészeti szakirányú végzettségre, ezt szerezheted meg a közbiztonsági rendőrjárőr, illetve a határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr képzés elvégzésével.

UGYE TE IS ALKALMAS VAGY RÁ?
A felvételi orvosi, pszichológiai, valamint fizikai erőnléti alkalmasságvizsgálatokból áll, amelyeket az egyes megyei rendőri szervek objektumaiban folytatnak le. Az alkalmasságvizsgálatok mellett egy személyes meghallgatáson kell részt venned, amelyet követően az eljárás eredményéről írásban kapsz értesítést.

Ha a felvételi eljárást sikerrel teljesíted és az életviteled is kifogástalan, felvételt nyersz az általad választott megyei rendőri szervhez, akik ezt követően küldenek el az ország négy pontján (Miskolc, Körmend, Remeteszőlős, Szeged) található rendőr suli egyikébe.

KÉSZÜLJ FEL A SZOLGÁLATODRA!
A képzés nappali rendszerű, 10 hónap időtartamú és magába foglalja a Rendőrségnél töltött gyakorlatot is. A sikeres felvételt követően a képzés első 2 hónapjában munkaviszonyban állsz, majd a második hónap végén a Rendőrség „próbaidős” hivatásos állományába kerülsz kinevezésre. A 10 hónap időtartamú képzés sikeres elvégzését követően önálló intézkedésre jogosult, szakmailag felkészített járőrként a Rendőrség közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, határrendészeti szakterületén teljesíthetsz szolgálatot, vagy a bevetési egységek csapaterős feladatainak ellátásában vehetsz részt.

GONDOLKODJ RENDŐRKÉNT IS KARRIERBEN!
Hivatásos rendőrként számodra is biztosított lesz a belátható, tervszerű előmenetel. Pályád során végezz el szaktanfolyamokat, így bűnügyi nyomozó vagy helyszínelő is lehetsz, illetve sok más érdekes beosztást tölthetsz be.

A jelentkezés, a felvételi eljárás, valamint a képzés számos elemében eltér más szakképző suli rendjétől. Ezért kérjük, hogy fokozott figyelemmel tanulmányozd a tájékoztatót, hogy megfontoltan dönthess.

NE FELEDD!
A 10 hónap időtartamú képzésünkre történő jelentkezéssel élethivatást is választasz, és leendő szolgálati helyeden változatos szakterületeken teljesíthetsz majd szolgálatot! A Rendőrséggel hosszú távra tervezhetsz, még akkor is, ha most nem ez lebeg a szemed előtt.

ILLETMÉNY
A képzés első két hónapjában a garantált bérminimumot (bruttó 219 000 Ft/hó munkabér), – a képzés hátralevő részében – a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó 231 707 Ft/hó alapilletményt kapsz. A tényleges szolgálat megkezdését követően teljesítményjuttatásban részesülhetsz – az előző év egyéni teljesítményértékelésétől függően – évente két részletben.

EGYÉB PÓTLÉKOK
angol, német, francia, kínai, arab és orosz nyelvvizsgával rendelkezők a nyelvvizsga típusától, szintjétől függően alanyi jogon, nyelvvizsgánként idegennyelv-tudási pótlékra jogosultak, amelynek összege havi 5798 Ft-tól 38 650 Ft összegig terjedhet,
éjszakai pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,5 %-a,
készenléti pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,25 %-a,
kiemelt készenléti pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 1 %-a,
a túlszolgálat ellentételezése – a hivatásos állomány tagjának választása szerint – pénzben vagy szabadidőben.

A rendvédelmi életpályamodell keretei között a magasabb iskolai végzettség, illetve szakképzettség megszerzését követően magasabb beosztásba történő kinevezés lehetősége biztosított, így csak tőled függ, mikor kerülsz akár vezetői beosztásba is.

ILLETMÉNYEN KÍVÜLI JUTTATÁSOK
A képzés ideje alatt a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzésének anyagi támogatását, napi háromszori térítésmentes étkezést és kollégiumi elhelyezést, valamint személyi táblagépet vagy laptopot biztosítunk.

cafetéria juttatás (évi bruttó 200 000 Ft),
lakhatási támogatás:
lakbértámogatás vagy albérleti díj hozzájárulás,
lakásvásárlás anyagi támogatása kamatmentes munkáltatói kölcsönnel,
szükség esetén szálló vagy garzon elhelyezés,
egyenruházati ellátás,
évente ruházati utánpótlási ellátmány, amelynek összege a rendvédelmi illetményalap 250%-a (96 625 Ft),
munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés (távolsági bérlet vagy menetjegy árának 86%-a),
egyéb utazási kedvezmény (belföldre, évente 12 alkalommal a vasúti vagy autóbusz menetjegy árának 50%-a),
belföldi, külföldi kiküldetések esetén járó napidíjak és költségtérítések,
kedvezményes mobiltelefon tarifacsomagok igénybevétele,
támogatások:
üdülési támogatás,
családalapítási támogatás,
illetményelőleg,
tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás,
szociális támogatás (szociális, születési, beiskolázási, képzési, valamint temetési segély)
egészségügyi ellátás és költségtérítések (látásjavító szemüveg, kontaktlencse, képernyős szemüveg, fogászati ellátás),
folyószámla költségtérítés (4000 Ft/év),
rendőrségi sportlétesítmények díjtalan használata,
hivatásosként csoportos élet- és balesetbiztosítás.

MI SZÜKSÉGES A JELENTKEZÉSHEZ?
kitöltött jelentkezési lap és mellékletei,
a jelentkező részletes, fényképes önéletrajza (elérhetőségeivel együtt: lakcím, e-mail cím, telefonszám),
végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igényléséről kiállított postai igazolás (az igénylőlapon kézbesítési címként a választott területi szerv humánigazgatási szolgálatát kell megjelölni).

A hiányosan beküldött, illetve a feltételeknek nem megfelelő jelentkezéseket a területi szervek humánigazgatási szolgálatai érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatják.

A KÉPZÉS TERVEZETT HELYSZÍNEI
Körmendi Rendvédelmi Technikum 9900 Körmend, Alkotmány utca 5-7.
Telefon: 06-94/592-650, 94/592-652
Honlap: https://www.krvt.hu/

Miskolci Rendvédelmi Technikum 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78.
Telefon: 06-46/412-060/50-12 mellék Honlap: https://www.mrvt.hu/

Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
Rendőrképző Akadémia Telefon: 06-1-391-3545
Járőrképző Tagozat (Adyliget) Honlap: https://rokk.hu/

Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ 6728 Szeged, Bajai út 14.
Rendőrképző Akadémia Telefon: 06-62/559-577
Járőrképző Tagozat (Szeged) Honlap: https://rokk.hu/

MEDDIG JELENTKEZHETSZ?
2021. évben a szeptemberi tanévkezdéstől eltérően áprilisban keresztévfolyamot is indítunk. Képzéseinkre az alábbi határidőkig jelentkezhetsz.

A 2021. április 1-jén induló képzésre a közzététel napjától 2021. február 28-ig lehet jelentkezni.

A 2021. szeptember 1-jén induló képzésre a közzététel napjától 2021. május 31-ig lehet jelentkezni.

HOL JELENTKEZHETEK?
A jelentkezési lap és annak mellékletei, valamint a fizikai alkalmassági vizsga követelményei a Rendőrség www.police.hu honlapján a (http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/kepzes/rendorjaror-kepzes) érhetők el. A jelentkezést elektronikus úton a táblázatban található e-mail címre, postai úton az az egyes területi szervek humánigazgatási szolgálata részére kell megküldened, vagy személyesen bármely rendőri szervnél lehet leadnod. Kérjük, hogy az elektronikus levél tárgyában vagy a borítékra írd fel: „Rendőrjárőr képzés”.
Igal Históriája - Megvásárolható kiadvány
2021. április 4.
IGAL HISTÓRIÁJA a középkortól napjainkig két kötetben jelent meg Budainé szerkesztésében, az önkormányzat kiadásában. A közel ezeroldalas könyv és a hozzátartozó CD lemez tartalmazza Igal és az Igali járásról összegyűjtött írásos dokumentációt valamint fellelhető hanganyagot, amely megvásárolható az igali Arany János Művelődési Házban 3000 Ft-ért.
Keresés
Webkamera
Webcam
Hirdetés
Pek-Snack Kft.