Állásajánlat - 2 fő óvodapedagógus (Igal) és 1 fő tagóvoda vezető (Somogyszil)
2021. június 7.
Az Igali Margaréta Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 2 fő Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Somogy megye, 7275 Igal, Szent István utca 118.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvodapedagógus feladatait a Nemzeti Köznevelésről szóló CXC. törvényben, az Óvodai nevelés országos alapprogramjában meghatározottak szerint, a helyi pedagógiai programnak megfelelően, munkaköri leírás alapján felelősségteljesen látja el. Az óvodapedagógusi feladatok ellátása: pedagógiai-, szakmai feladatok; tanügy igazgatási adminisztratív teendők, egyéb feladatok a teljes munkaidő kitöltése alatt a gyermekek, csoport és intézmény érdekében.
Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Főiskola, Óvodapedagógus,
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Főiskola, Óvodapedagógus,

Elvárt kompetenciák:
Gyermekszeretet, empátia, igényes és önálló munkavégzés, közösségi szellem, szakmai elhivatottság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagát az eljárásban érintettek megismerhetik, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cserné Fehér Mária nyújt,
a +3682573068 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Igali Margaréta Óvoda címére történő megküldésével (7275 Igal, Szent István utca 118. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 146/2021 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő Óvodapedagógus.

Elektronikus úton Cserné Fehér Mária részére az igalovoda@kapos-net.hu">igalovoda@kapos-net.hu e-mail címen keresztül
Személyesen: Cserné Fehér Mária, Somogy megye, 7275 Igal, Szent István utca 118.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Igal város honlapja

________________________________________________________________________________


Az Igali Margaréta Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Igali Margaréta Óvoda Somogyszili Tagóvodában Tagóvoda-vezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. 08. 16-tól 2026. 08. 15-ig-ig szól.
A munkavégzés helye: Somogy megye, 7276 Somogyszil, Szabadság utca 14.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladattal járó tevékenység heti 26 kötelező óraszámban, tagóvoda-vezetői feladatok ellátása az SZMSZ, és a munkaköri leírás alapján. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek megfelelve az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, továbbá az óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, Óvodapedagógus, vezető óvodapedagógus/közoktatás vezetői szakvizsga,
• Óvodapedagógusi és óvodavezetési szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, Közoktatás vezetői szakvizsga,
• Óvodapedagógusi és óvodavezetési szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
• Óvodapedagógusi munkakörben eltöltött 5 év tapasztalat, tagóvoda-vezetői tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Önéletrajz; Erkölcsi bizonyítvány; diplomák másolata; Szakmai és vezetői program; Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cserné Fehér Mária nyújt, a +3682573068 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Igali Margaréta Óvoda címére történő megküldésével (7275 Igal, Szent István utca 118. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 145/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
• Elektronikus úton Cserné Fehér Mária részére a igalovoda@kapos-net.hu">igalovoda@kapos-net.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Cserné Fehér Mária, Somogy megye, 7275 Igal, Szent István utca 118.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Igal város és Somogyszil község honlapja


Hirdetmény vízrákötési lehetőségről - Cseri úti ingatlan tulajdonosok részére
2021. május 17.
Ezúton értesítjük a Tisztelt Cseri úti ingatlan tulajdonosokat, hogy a Cseri úti közcélú vízvezeték átadásra került. Így, a tulajdonosoknak lehetősége nyílik az ingyenes rákötésre a DRV Zrt. által meghatározott paraméterek betartásával. A vízbekötéshez és a vízóra akna kialakításához szükséges műszaki tervet készíttetni.Ehhez mellékeljük a hatósági tervező elérhetőségeit:
Farkas László
Magántervező, egyéni vállalkozó
Építő mérnök, Mérnök informatikus
8710 Balatonszentgyörgy, Sport u. 65.
Tel: 06/30/2169-650
bfarkas1@bszentgyorgynet.hu
farkas.laszlo@drv.hu
Továbbá, a bekötéssel kapcsolatos DRV Zrt. formanyomtatványok honlapunkról letölthetők. Akinek erre nincs lehetősége, ő az Arany János Művelődési Ház dolgozóinál kérheti a formanyomtatványokat.
A szükséges dokumentumokat az igali honlapon a Városháza/Letölthető dokumentumok/Cseri úti vízrákötés menüpont alatt érhetik el.
Hirdetmény - Legyél Te is Rendőr
2021. április 20.
Legyél Te is Rendőr: a 10 hónap képzési idejű KÖZBIZTONSÁGI RENDŐRJÁRŐR, illetve HATÁRRENDÉSZ ÉS ÚTLEVÉLKEZELŐ RENDŐRJÁRŐR szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés felvételi követelményeiről és eljárási rendjérőlJELENTKEZÉSI FELTÉTELEK
magyar állampolgárság,
jelentkezési életkor: 18-55 év,
cselekvőképesség,
állandó bejelentett belföldi lakóhely,
büntetlen előélet és kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás annak szolgálati viszony létesítése előtti, valamint szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez,
közép- vagy emelt szintű érettségi,
egészségi, pszichológiai, fizikai alkalmasság,

VÁLASZD A RENDÉSZETI KÉPZÉST, VÁLASSZ HIVATÁST!
Ahhoz, hogy a Rendőrségnél tiszthelyettesi beosztásba kerülhess, a középiskolai érettségin túl szükséged van rendészeti szakirányú végzettségre, ezt szerezheted meg a közbiztonsági rendőrjárőr, illetve a határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr képzés elvégzésével.

UGYE TE IS ALKALMAS VAGY RÁ?
A felvételi orvosi, pszichológiai, valamint fizikai erőnléti alkalmasságvizsgálatokból áll, amelyeket az egyes megyei rendőri szervek objektumaiban folytatnak le. Az alkalmasságvizsgálatok mellett egy személyes meghallgatáson kell részt venned, amelyet követően az eljárás eredményéről írásban kapsz értesítést.

Ha a felvételi eljárást sikerrel teljesíted és az életviteled is kifogástalan, felvételt nyersz az általad választott megyei rendőri szervhez, akik ezt követően küldenek el az ország négy pontján (Miskolc, Körmend, Remeteszőlős, Szeged) található rendőr suli egyikébe.

KÉSZÜLJ FEL A SZOLGÁLATODRA!
A képzés nappali rendszerű, 10 hónap időtartamú és magába foglalja a Rendőrségnél töltött gyakorlatot is. A sikeres felvételt követően a képzés első 2 hónapjában munkaviszonyban állsz, majd a második hónap végén a Rendőrség „próbaidős” hivatásos állományába kerülsz kinevezésre. A 10 hónap időtartamú képzés sikeres elvégzését követően önálló intézkedésre jogosult, szakmailag felkészített járőrként a Rendőrség közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, határrendészeti szakterületén teljesíthetsz szolgálatot, vagy a bevetési egységek csapaterős feladatainak ellátásában vehetsz részt.

GONDOLKODJ RENDŐRKÉNT IS KARRIERBEN!
Hivatásos rendőrként számodra is biztosított lesz a belátható, tervszerű előmenetel. Pályád során végezz el szaktanfolyamokat, így bűnügyi nyomozó vagy helyszínelő is lehetsz, illetve sok más érdekes beosztást tölthetsz be.

A jelentkezés, a felvételi eljárás, valamint a képzés számos elemében eltér más szakképző suli rendjétől. Ezért kérjük, hogy fokozott figyelemmel tanulmányozd a tájékoztatót, hogy megfontoltan dönthess.

NE FELEDD!
A 10 hónap időtartamú képzésünkre történő jelentkezéssel élethivatást is választasz, és leendő szolgálati helyeden változatos szakterületeken teljesíthetsz majd szolgálatot! A Rendőrséggel hosszú távra tervezhetsz, még akkor is, ha most nem ez lebeg a szemed előtt.

ILLETMÉNY
A képzés első két hónapjában a garantált bérminimumot (bruttó 219 000 Ft/hó munkabér), – a képzés hátralevő részében – a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó 231 707 Ft/hó alapilletményt kapsz. A tényleges szolgálat megkezdését követően teljesítményjuttatásban részesülhetsz – az előző év egyéni teljesítményértékelésétől függően – évente két részletben.

EGYÉB PÓTLÉKOK
angol, német, francia, kínai, arab és orosz nyelvvizsgával rendelkezők a nyelvvizsga típusától, szintjétől függően alanyi jogon, nyelvvizsgánként idegennyelv-tudási pótlékra jogosultak, amelynek összege havi 5798 Ft-tól 38 650 Ft összegig terjedhet,
éjszakai pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,5 %-a,
készenléti pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,25 %-a,
kiemelt készenléti pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 1 %-a,
a túlszolgálat ellentételezése – a hivatásos állomány tagjának választása szerint – pénzben vagy szabadidőben.

A rendvédelmi életpályamodell keretei között a magasabb iskolai végzettség, illetve szakképzettség megszerzését követően magasabb beosztásba történő kinevezés lehetősége biztosított, így csak tőled függ, mikor kerülsz akár vezetői beosztásba is.

ILLETMÉNYEN KÍVÜLI JUTTATÁSOK
A képzés ideje alatt a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzésének anyagi támogatását, napi háromszori térítésmentes étkezést és kollégiumi elhelyezést, valamint személyi táblagépet vagy laptopot biztosítunk.

cafetéria juttatás (évi bruttó 200 000 Ft),
lakhatási támogatás:
lakbértámogatás vagy albérleti díj hozzájárulás,
lakásvásárlás anyagi támogatása kamatmentes munkáltatói kölcsönnel,
szükség esetén szálló vagy garzon elhelyezés,
egyenruházati ellátás,
évente ruházati utánpótlási ellátmány, amelynek összege a rendvédelmi illetményalap 250%-a (96 625 Ft),
munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés (távolsági bérlet vagy menetjegy árának 86%-a),
egyéb utazási kedvezmény (belföldre, évente 12 alkalommal a vasúti vagy autóbusz menetjegy árának 50%-a),
belföldi, külföldi kiküldetések esetén járó napidíjak és költségtérítések,
kedvezményes mobiltelefon tarifacsomagok igénybevétele,
támogatások:
üdülési támogatás,
családalapítási támogatás,
illetményelőleg,
tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás,
szociális támogatás (szociális, születési, beiskolázási, képzési, valamint temetési segély)
egészségügyi ellátás és költségtérítések (látásjavító szemüveg, kontaktlencse, képernyős szemüveg, fogászati ellátás),
folyószámla költségtérítés (4000 Ft/év),
rendőrségi sportlétesítmények díjtalan használata,
hivatásosként csoportos élet- és balesetbiztosítás.

MI SZÜKSÉGES A JELENTKEZÉSHEZ?
kitöltött jelentkezési lap és mellékletei,
a jelentkező részletes, fényképes önéletrajza (elérhetőségeivel együtt: lakcím, e-mail cím, telefonszám),
végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igényléséről kiállított postai igazolás (az igénylőlapon kézbesítési címként a választott területi szerv humánigazgatási szolgálatát kell megjelölni).

A hiányosan beküldött, illetve a feltételeknek nem megfelelő jelentkezéseket a területi szervek humánigazgatási szolgálatai érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatják.

A KÉPZÉS TERVEZETT HELYSZÍNEI
Körmendi Rendvédelmi Technikum 9900 Körmend, Alkotmány utca 5-7.
Telefon: 06-94/592-650, 94/592-652
Honlap: https://www.krvt.hu/

Miskolci Rendvédelmi Technikum 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78.
Telefon: 06-46/412-060/50-12 mellék Honlap: https://www.mrvt.hu/

Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
Rendőrképző Akadémia Telefon: 06-1-391-3545
Járőrképző Tagozat (Adyliget) Honlap: https://rokk.hu/

Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ 6728 Szeged, Bajai út 14.
Rendőrképző Akadémia Telefon: 06-62/559-577
Járőrképző Tagozat (Szeged) Honlap: https://rokk.hu/

MEDDIG JELENTKEZHETSZ?
2021. évben a szeptemberi tanévkezdéstől eltérően áprilisban keresztévfolyamot is indítunk. Képzéseinkre az alábbi határidőkig jelentkezhetsz.

A 2021. április 1-jén induló képzésre a közzététel napjától 2021. február 28-ig lehet jelentkezni.

A 2021. szeptember 1-jén induló képzésre a közzététel napjától 2021. május 31-ig lehet jelentkezni.

HOL JELENTKEZHETEK?
A jelentkezési lap és annak mellékletei, valamint a fizikai alkalmassági vizsga követelményei a Rendőrség www.police.hu honlapján a (http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/kepzes/rendorjaror-kepzes) érhetők el. A jelentkezést elektronikus úton a táblázatban található e-mail címre, postai úton az az egyes területi szervek humánigazgatási szolgálata részére kell megküldened, vagy személyesen bármely rendőri szervnél lehet leadnod. Kérjük, hogy az elektronikus levél tárgyában vagy a borítékra írd fel: „Rendőrjárőr képzés”.
Igal Históriája - Megvásárolható kiadvány
2021. április 4.
IGAL HISTÓRIÁJA a középkortól napjainkig két kötetben jelent meg Budainé szerkesztésében, az önkormányzat kiadásában. A közel ezeroldalas könyv és a hozzátartozó CD lemez tartalmazza Igal és az Igali járásról összegyűjtött írásos dokumentációt valamint fellelhető hanganyagot, amely megvásárolható az igali Arany János Művelődési Házban 3000 Ft-ért.
2021. március 30.
Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre, az óvodai beiratkozás folyamata a 2021/2022. nevelési évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 19/2021. (III. 10.) EMMI határozata alapján történik.

Az óvodába elektronikus úton lehet beiratkozni a 2021/2022. nevelési évre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor.

Az óvodába jelentkezni csak a JELENTKEZÉSI LAP beküldésével lehet.

Tekintettel a veszélyhelyzetre, jelentkezni ELEKTRONIKUS ÚTON lehetséges, Igal Város honlapjáról letölthető jelentkezési lap kitöltésével. Aki ezt nem tudja megtenni, lehetőség van arra is, hogy a jelentkezési lapot az óvodában vegye át.

Kérjük Önöket, hogy 2021. április 30-ig a Jelentkezési lapot kitöltve, aláírva, beszkennelve az óvoda email címére, vagy postai úton az óvoda címére elküldeni szíveskedjenek.

Igali Margaréta Óvoda:
7275 Igal, Szent I. u. 118.
igalovoda@kapos-net.hu">igalovoda@kapos-net.hu

Igali Margaréta Óvoda Somogyszili Tagóvoda:
7276 Somogyszil, Szabadság u. 14.

sziliovoda@gmail.com


Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket a 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai felvételi eljárással kapcsolatos szabályozásról:

Az óvodai felvétel eljárásával kapcsolatosan tájékoztatom Önöket arról, hogy elsődleges célunk, hogy valamennyi beiratkozott gyermek számára biztosítani tudjuk az óvodai elhelyezést.
A 2021/2022-es évi nevelési évre történő beiratkozáskor a kötelező óvodába járás azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2018. évben születettek és 2021. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket.


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) *
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A 2,5 éves gyermekek csak abban az esetben vehetők fel, amennyiben már minden 3 éves és annál idősebb, a körzetben lakóhellyel, vagy annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek óvodai elhelyezése megtörtént.
A jelentkezést követően a gyermekek felvételéről az adott intézmény vezetője döntést hoz.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) *
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.” Az Országgyűléstől kapott felhatalmazás alapján a kormány a 3. életévét betöltött gyermekek óvodai kötelezettség alóli felmentésének engedélyezésére a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletben a Kormányhivatalokat jelölte ki.
2020. januárjától az Oktatási Hivatal országos adatbázisa alapján a kormányhivatal követi nyomon a 3. életévet betöltött gyermekek óvodakezdését, és indokolt esetben engedélyezi a felmentést.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 49. §

(1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
(3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

A feladatellátási hely felvételi körzetei

Igali Margaréta Óvoda:

Igal - (teljes település)
Bonnya - (teljes település)
Gadács - (teljes település)
Kazsok - (teljes település)
Ráksi - (teljes település)
Somogyszil - (teljes település)

Igali Margaréta Óvoda Somogyszili Tagóvoda:

Somogyszil - (teljes település)
Az óvodák nyitvatartási rendje:
Igali Margaréta Óvoda:

Hétfőtől péntekig 6:30 órától 17:00 óráig

Igali Margaréta Óvoda Somogyszili Tagóvoda:

Hétfőtől péntekig 7:00 órától 17:00 óráig

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (9) bekezdése alapján az Nkt. 49. § (3) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az Nkt. 49. § (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
(10) Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítás ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.

„A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.” 20/2012 EMMI rendelet 20§ (2)

Mi a teendőm, ha gyermekem bölcsődés, és még további egy évig a bölcsődében marad?
A bölcsődéknek legkésőbb 2020. április 15-éig jelezniük kell az Oktatási Hivatal számára, ha az óvodaköteles korba lépő gyermek a jogszabályokban meghatározott esetben további egy évig bölcsődei ellátásban vesz részt, és nem kezdi meg az óvodai nevelést. Ha gyermeke is érintett, kérjük, hogy mielőbb egyeztessen a gyermekét ellátó bölcsődével, hogy a szükséges bejelentést megtették-e a Hivatal felé, Ön pedig ne jelentkeztesse gyermekét ebben a beiratkozási időszakban óvodába.

Mi a teendőm, ha éppen külföldön élünk vagy költözünk, ezért gyermekem nem kezdi meg Magyarországon az óvodai nevelést?

A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni:

Oktatási Hivatal
Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
1363 Budapest
Pf. 19.


Az óvodai felvétel iránti kérelemhez csatolandó okmányok:

• nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat

• a gyermek egészségügyi állapotát, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.)

• Elektronikus jelentkezés esetén a beiratkozáshoz szükséges iratok (a gyermek születési anyakönyvi kivonata/személyi igazolványa, TAJ kártyája, lakcím kártyája, szülők személyi igazolványa) bemutatása az első óvodai nevelési napon történik.

19/2021 (III.10.) EMMI határozat alapján

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője legkésőbb 2021. május 30-ig dönt.

Döntéséről írásban (e-mail vagy postai levél) értesíti a szülőt.

Felvétel esetén a gyermek csoportba való beosztásáról az óvoda vezetője dönt.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés közlésétől számított 15 napon belül a szülők Igali Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének címzett, de az érintett intézménynek (óvodának) beküldött érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be.

Az óvodaköteles gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül. Amennyiben a szülő nem tesz eleget kötelességének, a Kaposvári Járási Hivatal elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt.

Amennyiben felmentési kérelmet kérnek a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, úgy kérjük, hogy ehhez formanyomtatványt az alábbi e-mail címről szíveskedjenek kérni: igalovoda@kapos-net.hu">igalovoda@kapos-net.hu

Fülöp László
Igali Közös Önkormányzati Hivatal JegyzőjeTájékoztatás a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéről
2021. március 26.
Igal Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja az érintetteket (szülőket, törvényes képviselőket), hogy a szünidei gyermekétkeztetés igénylés benyújtásának határideje 2021.03.31. 10:00 óra. Benyújtás helye: Polgármesteri Hivatal
Korona vírussal kapcsolatos lakossági tájékoztató
2021. március 17.
A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel kiemelten fontosnak tartjuk a Tisztelt Lakosság minél szélesebb körű tájékoztatását, amelynek érdekében a városi honlapunkon létrehoztunk egy almenüt, ahol próbálunk a korona vírussal kapcsolatban minden szükséges információt elérhetővé tenni. Az alábbi linken érhető el a folyamatosan frissített tartalom: http://www.igal.hu/Varoshaza/Letoltheto-dokumentumok
Az önkormányzati hivatal távmunkában működik
2021. március 3.
Ezúton értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy az Igali Önkormányzati Hivatal 2021. március 8-tól bizonytalan ideig távmunka keretén belül működik tovább. Ezen időszak alatt a személyes ügyfélfogadás szünetel és kizárólag az alábbi e-mail címen tudunk fogadni megkeresést: igal@somogy.hu Megértésüket köszönjük!
Keresés
Webkamera
Webcam
Hirdetés
Pek-Snack Kft.