ovoda.jpg,
Margaréta Óvoda Igal
Cím: 7275 Igal, Szent István u. 118.
Telefon: +36 82/573-068
Email: igalovoda@kapos-net.hu
Óvodánk 3 csoporttal működő, 100 férőhelyes intézmény.

Az óvoda dolgozói érdeklődésüket, beállítódásukat tekintve jól kiegészítjük egymást. Az együtt töltött évek alatt összegyűlt tapasztalatok, közös élmények, a munkával járó erőfeszítések és szakmai sikerek egymáshoz ragaszkodó, együttműködő, innovatív közösséget formáltak.
Jellemző a testületre az újszerű ismeretátadási formák keresése, az óvónői személyiség kibontakozásának preferálása, az új nevelési módszerekkel való próbálkozások.
Emberi kapcsolatainkra a nyíltság, az egyenesség és egymás elfogadása a jellemző. Nevelőtestületünk légköre nyugodt, derűs. Lehetőséget biztosítunk az önállóságra, a kezdeményezésekre. A különbözőségeket, a másságot elfogadjuk, tiszteletben tartjuk, az egyéni értékek pozitív irányú megközelítését erősítjük. Óvodapedagógusainkra jellemző az önképzés, továbbképzés, a szaktudás megújítására való törekvés.
Keresés
Webkamera
Webcam