Impresszum

A sztmarton-igal.hu az Igal egyházi turisztikai fejlesztés, városközpont kialakítás című projekt hivatalos honlapja. A projektgazda Igal Város Önkormányzata, továbbiakban: kiadó. A sztmarton-igal.hu weboldalainak megtekintésével elfogadja az általunk ezen az oldalon meghatározott feltételeket. Kérjük, hogy ne használja a weboldalainkat, ha ezekkel a feltételekkel nem ért egyet!

Az sztmarton-igal.hu oldalon található tartalom a kiadó szellemi tulajdona. A felhasznált hírek, fotók, videók szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni. Az sztmarton-igal.hu fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

Szerzői jogok

Az sztmarton-igal.hu weboldalainak tartalma szerzői jogvédelem alá tartozik. Tilos a kiadó előzetes engedélye nélkül a tartalom egészét vagy egyes részeit (szöveg, grafika, fotó, videó anyag, struktúra, program stb.) bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni esetleg kinyomtatni. A honlap tartalmának bármilyen célú szolgáltatásként való továbbfelhasználása hangsúlyozottan csak a kiadó előzetes írásbeli engedélyével és csakis a forrás pontos megjelölésével történhet. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A kiadó követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. Az oldalról értesüléseket átvenni csak az sztmarton-igal.hu-ra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

a) nem módosítja az eredeti információt,

b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A felelősség kizárása

Az sztmarton-igal.hu oldalakon külső honlapokra mutató kapcsolatok (linkek) is találhatók. A kiadó semminemű felelősséget nem vállal e kapcsolatok által elért honlapok tartalmáért, illetve e honlapok adatkezelési biztonságáért. A kiadó továbbá nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a weboldalak használatával kapcsolatosak, a weboldalak használatából, használatra képtelen állapotából származnak, a weboldalak nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, információtovábbítási késedelemből, vírusból vagy vonalhibából keletkeznek. Más által rendelkezésre bocsátott anyagok Amennyiben anyagot ad át rendelkezésünkre, azzal vállalja, hogy az anyag alkalmas a nyilvánosságra hozatalra és hozzájárul annak a kiadó általi részbeni vagy teljes nyilvánosságra hozatalához, a tartalom felhasználásához.A weblapon szereplő képek Gellért Attila munkái. A weboldal készítője:

Skildra Kft.