Hirdetmény - Óvodai Beiratkozásról

A 2024/2025. tanévre vonatkozó óvodai beiratkozás 2024. április 22-24. között lehetséges.

Tájékoztató
a 2024/2025. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról


Az intézmény fenntartójának neve, címe: Igal és Környéke Köznevelési Intézményfenntartó Társulás    
7275 Igal, Szent I. u. 107.

Az intézmény neve, címe, elérhetősége: 
Igali Margaréta Óvoda
7275 Igal, Szent I. u. 118.    
82/573-068
igalovoda@kapos-net.hu 

Igali Margaréta Óvoda Somogyszili Tagóvoda
7276 Somogyszil, Szabadság u. 14.  
82/372-363
sziliovoda@gmail.com

Az óvodák nyitvatartási ideje a feladatellátási helyeken:
Az intézmény nyitva tartása
Intézményünk hétfőtől péntekig, öt napos munkarendben, folyamatosan működik. 

Az óvoda napi nyitvatartási ideje:
Igali Margaréta Óvoda
Reggel 6:30 - tól délután17:00 óráig, napi 10.5 óra. 
Igali Margaréta Óvoda Somogyszili Tagóvoda
Reggel 7:00 - tól délután17:00 óráig, napi 10.00 óra. 

Óvodai beiratkozás ideje:
A beiratkozási napok mindkét feladatellátási helyen:

2024. április 22-től (hétfő)    2024. április 24-ig (szerda)
Naponta: 8:00 órától 17:00 óráig

A beiratkozás helye:
Igali Margaréta Óvoda
7275 Igal, Szent I. u. 118.
Igali Margaréta Óvoda Somogyszili Tagóvoda
7276 Somogyszil, Szabadság u. 14.

Az óvoda felvételi körzete: Igal város, Bonnya, Gadács, Kazsok, Ráksi és Somogyszil községek közigazgatási területe. Szabad férőhelyek esetén, az illetékességi területén kívüli településekről is felvehet gyermeket.

A beiraktozással kapcsolatos részletes tájékoztatót és a kitöltendő dokumentumokat  Dokumentumtár Igali Margaréta Óvoda felirat alatt találják.


7275 Igal, Szent István utca 107. • +36 82/573-029 • igal@somogy.hu